Đầm Hà: Vững tin mùa xuân mới

Thứ Năm, 23/01/2020, 17:32 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Đầm Hà đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đây là niềm vui, động lực để người dân nơi đây bước vào năm mới với nhiều tin tưởng, kỳ vọng.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ huyện. Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Theo đó, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển bứt phá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với năm trước.

Năm 2019: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện ước đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 14,4%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 768,7 tỷ đồng, tăng 11,2%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 814 tỷ đồng, tăng 11,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.256 USD.

Một trong những kết quả nổi bật của huyện là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 63,7 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, tăng 35% so với dự toán tỉnh giao, tăng 23% so với dự toán huyện giao, bằng 143% so với năm 2018. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có bước cải thiện rõ rệt, các chỉ số đều tăng so với năm 2017: Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) xếp thứ 2/14 địa phương trong tỉnh; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 7/14 (tăng 1 bậc); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) duy trì vị trí thứ 4/14.

Huyện đã huy động sức mạnh hệ thống chính trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình 135, Đề án 196, chương trình giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Trong 10 năm qua, bằng nguồn vốn phân bổ trên 3.558,6 tỷ đồng, huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng và đầu tư cho các công trình thuộc chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách, huyện chủ động huy động các nguồn lực xã hội, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đóng góp và các chương trình lồng ghép khác với tổng số trên 3.093,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển.

Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn của huyện Đầm Hà ngày càng khởi sắc.

Đến nay, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Năm 2019, huyện có thêm 2 xã Quảng Lợi và Quảng An đạt tiêu chuẩn, tiêu chí xã NTM, nâng tổng số 8/9 xã đạt chuẩn NTM; hoàn thành Chương trình 135. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như: Vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai, lao động của địa phương, tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh thu hút đầu tư; giao chỉ tiêu giảm nghèo, cận nghèo cho các xã, thị trấn; giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ của các cơ quan, đơn vị; huy động nguồn xã hội hóa xóa nhà tạm, nhà dột nát, v.v.. đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm sâu còn 0,45%, hộ cận nghèo còn 3%. Hiện các xã Tân Lập, Dực Yên và thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển dịch vụ, du lịch gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch"; xây dựng thôn NTM gắn với phát triển du lịch cộng đồng; bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch cộng đồng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà và Bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà - Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Đến nay, trên địa bàn huyện đã dần hình thành các tuyến, điểm du lịch với các loại hình: Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch dịch vụ; du lịch sinh thái kết hợp du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, cụm di tích lịch sử đình, chùa miếu, v.v.. Năm 2019, Đầm Hà đón 18.000 lượt du khách.

Thác Bạch Vân là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến tham quan trên địa bàn huyện.
Thác Bạch Vân (bản Tầm Làng, xã Quảng An) là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đầm Hà tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Huyện hoàn thành Đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; nhất thể hóa chức danh phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ tại 9/10 xã, thị trấn; lần đầu tiên tổ chức sát hạch chất lượng đối với 78 cán bộ, công chức huyện; điều động, luân chuyển 71 cán bộ, công chức huyện và các xã, thị trấn.

Năm 2020, huyện đề ra các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.188 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 880 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 968 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 72,73 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,3%, trong đó 50% số xã không còn hộ nghèo.

Năm 2020, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành; phát huy, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; quan tâm thu hút đầu tư; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình dân vận khéo, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, bứt phá đi lên trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

                                                     Thanh Nga (Trung tâm TTVH Đầm Hà)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.