Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Thứ Sáu, 10/01/2020, 09:05 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai với phương pháp chắc chắn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Vận hành, quản lý nước sạch sinh hoạt tại Xí nghiệp nước Cẩm Phả (Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh).
Vận hành, quản lý nước sạch sinh hoạt tại Xí nghiệp nước Cẩm Phả (Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh).

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong điều hành, trong đó đặc biệt lưu ý cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước tháng 12/2017, Quảng Ninh đã rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực hiện đối với 4 đơn vị, đó là: Công ty CP Quản lý cầu đường bộ I, Công ty CP Quản lý cầu đường bộ II, Công ty CP Bến xe Quảng Ninh và Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai. Đến nay, việc thực hiện chuyển giao các doanh nghiệp này về SCIC đã hoàn tất, giá trị tài sản và tổng vốn chủ sở hữu khi chuyển giao được đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT, việc triển khai định giá tài sản, vốn đầu tư của nhà nước tại các đơn vị này được các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo khách quan, minh bạch, không để xảy ra thất thoát vốn và tài sản nhà nước theo Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Ở Công ty CP Bến xe Quảng Ninh, thời điểm ký biên bản chuyển giao vốn nhà nước (ngày 20/9/2017), tổng giá trị tài sản đạt trên 74,8 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu trên 55,2 tỷ đồng. Ở Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai, khi chuyển giao, giá trị tài sản trên 544 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu trên 70,7 tỷ đồng…

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thoái vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần, ngày 19/12/2019.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thoái vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần, ngày 19/12/2019.

Kế thừa kết quả đạt được, hiện nay tỉnh Quảng Ninh tiếp tục sắp xếp, đổi mới các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai này được tỉnh bám sát vào văn bản của Bộ NN&PTNT, theo hướng: Thực hiện mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với 5 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Cẩm Phả, Tiên Yên, Ba Chẽ, Uông Bí và Hoành Bồ); giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo mô hình doanh nghiệp tự chủ trong sản xuất kinh doanh đối với 3 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp (Đông Triều, Vân Đồn và Bình Liêu).

Hiện tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện tiêu chí, quy trình lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoàn thiện phương án sắp xếp mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp trình Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/10/2017, xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện thoái vốn nhà nước tại 4 công ty cổ phần, đó là: Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả, Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Móng Cái. Đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện chuyển nhượng vốn trong năm 2020 đối với Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh và Công ty CP Cầu phà Quảng Ninh.

Đến nay việc thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đang được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, trên tinh thần chậm, chắc, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, đơn vị đang phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Tài chính xác định giá trị doanh nghiệp và xác định giá khởi điểm cổ phần vốn nhà nước.

UBND tỉnh đã phê duyệt việc lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xác định giá khởi điểm cổ phần nhà nước và lập phương án bán cổ phần tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Móng Cái. Riêng Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả, Hạ Long, đến nay đã hoàn thiện phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đang xem xét phê duyệt.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.