Đồng hành cùng đồng bào vùng khó

Thứ Ba, 17/12/2019, 08:53 [GMT+7]
.
.

Đề án 196 của tỉnh được Hải Hà tập trung triển khai hiệu quả, thể hiện nhiều kết quả rõ nét trong việc ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, lựa chọn và nhân rộng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức của đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số... Qua đó, đã khẳng định quyết tâm của địa phương với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng lộ trình đề ra.

Hệ thống đường giao thông thôn Đá Phẳng (thôn 9), xã Quảng Phong, được quan tâm đầu tư nâng cấp, đã kết nối thông suốt với các thôn trong xã và với xã Đường Hoa ở khu vực liền kề.
Hệ thống đường giao thông thôn Đá Phẳng (thôn 9), xã Quảng Phong, đã kết nối thông suốt với các thôn trong xã và với xã Đường Hoa.
 Tầm Tố là 1 điểm trường lẻ tại thôn 8, một trong bốn thôn thuộc diện ĐBKK của xã Quảng Phong, cơ sở vật chất cơ bản đã đáp ứng việc học tập của học sinh địa phương.
Tầm Tố là một điểm trường lẻ tại thôn 8, một trong 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã Quảng Phong, hiện cơ sở vật chất được đầu tư cơ bản đáp ứng việc học tập của học sinh.
Là hộ thuộc diện khó khăn được hỗ trợ sản xuất năm 2019, tháng 11/2019, gia đình ông Trần Tiến Hoan ở thôn 8, xã Quảng Phong, được hỗ trợ mua máy cày.
Là hộ thuộc diện khó khăn, tháng 11/2019, gia đình ông Trần Tiến Hoan (thôn 8, xã Quảng Phong), được hỗ trợ mua máy cày.
Công trình mương dẫn nước tại thôn 3, xã Quảng Sơn được đầu tư xây mới, hoàn thành từ tháng 11/2019, góp phần đảm bảo nước sản xuất cho hàng chục hecta đất nông nghiệp.
Công trình mương dẫn nước tại thôn 3 (xã Quảng Sơn), được đầu tư xây mới, hoàn thành từ tháng 11/2019, góp phần đảm bảo nước sản xuất cho hàng chục ha đất nông nghiệp.
Từ năm 2018, các hộ dân tại bản Lồ Má Coọc, xã Quảng Sơn, đã có điện lưới về đến từng nhà, phục vụ sinh hoạt.
Từ năm 2018, các hộ dân tại bản Lồ Má Coọc, xã Quảng Sơn, đã có điện lưới về đến từng nhà, phục vụ sinh hoạt.
Từ khi có điện lưới năm 2018, gia đình ông Chìu Tắc Coóng về bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn),đã không còn phải dùng đến máy phát điện chạy bằng sức chảy nước suối như trước.
Từ khi có điện lưới năm 2018, gia đình ông Chìu Tắc Coóng (bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn) không còn phải dùng đến máy phát điện như trước.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 (Hải Hà) giúp nhân dân xã Quảng Đức lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê, năm 2018. (Ảnh: Hữu Việt).
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 (Hải Hà) giúp nhân dân xã Quảng Đức lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê, năm 2018.

Hoàng Giang - Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.