Đảm bảo tính bền vững thực hiện Đề án 196

Thứ Hai, 02/12/2019, 13:18 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành Đề án 196, đưa tất cả các xã, thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành Chương trình 135 trước 1 năm so với lộ trình đề ra. Cùng với hoàn thành sớm mục tiêu quan trọng này, tỉnh đặt ra quyết tâm đưa các xã, thôn thoát diện ĐBKK một cách bền vững.

Đầu năm 2017, Quảng Ninh triển khai thực hiện đề án Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 196). Thực hiện Đề án 196, đến nay tỉnh đã chi hơn 1.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện các dự án, công trình, phần việc trọng tâm. Trong đó, năm 2019 riêng Đề án 196 được phân bổ 492,56 tỷ đồng (đạt 164,41% so với vốn đề án được phê duyệt) và đã có hơn 465 tỷ đồng được phân bổ xây dựng các dự án, công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, như: Điện, đường, thủy lợi, trường học, trạm y tế. Tháng 8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án 196, theo đó bổ sung danh mục và 72,1 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 69,241 tỷ đồng) hỗ trợ xây dựng 10 trường học thuộc 4 địa phương: Ba Chẽ, Hải Hà, Tiên Yên và Hoành Bồ... 

Tính đến hết tháng 10/2019, 12 xã với 18 thôn còn thuộc diện ĐBKK của tỉnh đã đảm bảo đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; công trình thủy lợi đáp ứng đủ trên 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích canh tác; 92,8% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trường học và trạm y tế cơ bản đạt chuẩn theo các bộ tiêu chí quốc gia...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu thăm mô hình trồng giống hoa tại thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô (Bình Liêu) - một mô hình kinh tế mới mở hiện đang tạo được việc làm có thu nhập và con hướng phát triển kinh tế mới cho bà con dân tộc thiểu số xã Hoành Mô. (Ảnh chụp tháng 9/2019).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu thăm mô hình trồng hoa tại thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu), tháng 9/2019.

Để cải thiện đời sống người dân khu vực khó khăn, tỉnh đã tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng. Năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135, Đề án 196 được cấp, đã đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất theo đề nghị của các địa phương. Đặc biệt, để giúp người dân thoát nghèo bền vững, tỉnh đề ra phương châm “Tỉnh ban hành cơ chế chính sách; các sở, ngành tham mưu đắc lực; cấp huyện trực tiếp chỉ đạo; cấp xã trực tiếp thực hiện; thôn, bản đoàn kết, đồng lòng, người dân tích cực sản xuất và chủ động thoát nghèo; lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là trung tâm”. Từ đó, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung rà soát các vùng quy hoạch sản xuất ở địa phương; xác định và lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn...

Với những nỗ lực trong thực hiện các chương trình, đề án, đến nay thu nhập bình quân đầu người tại các xã, thôn ĐBKK đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,74 lần so với năm 2015. Từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm Quảng Ninh giảm được 1,12% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%. Đặc biệt, tại các địa phương, như: Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên và Bình Liêu, đã có hàng trăm hộ dân viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo và có những cách làm cụ thể để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Qua đó cho thấy tư duy, nhận thức và ý thức tự lực vươn lên của nhiều người dân có sự chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng trong công tác giảm nghèo... 

Lực lương vũ trang huyện Hoành Bồ ra quân giúp người dân xã Đồng Sơn cải tạo hệ thống thủy lợi, góp phần xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.
Lực lượng vũ trang huyện Hoành Bồ giúp người dân xã Đồng Lâm cải tạo hệ thống thủy lợi. (Ảnh chụp tháng 6/2019)

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song thực tế cho thấy, thu nhập bình quân vùng mới thoát diện ĐBKK tuy đã được cải thiện và nâng cao nhưng chỉ bằng hơn 57% thu nhập các xã vùng nông thôn; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo và tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn vừa thoát diện ĐBKK vẫn còn cao.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Để đảm bảo tính bền vững từ triển khai Đề án 196, tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng mới các đề án, cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với các xã, thôn mới thoát diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 và các xã biên giới gắn với thực hiện đề án Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của Chính phủ. Trong đó, tỉnh định hướng duy trì một số chính sách an sinh xã hội thiết yếu hỗ trợ đối với các xã, thôn trong khoảng 2 đến 3 năm đầu, như hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân, hỗ trợ học phí, tiền ăn bán trú cho học sinh... Tỉnh cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã và đang phát huy hiệu quả; có lộ trình, giải pháp cụ thể hỗ trợ hơn 2.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; dự kiến cân đối sử dụng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước thực hiện đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.