Vướng mắc trong thực hiện Đề án giao đất, giao rừng tại TP Móng Cái

Thứ Sáu, 22/11/2019, 10:50 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng đối với diện tích có đất rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức, gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng tại 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đã được TP Móng Cái tích cực phối hợp với đơn vị chức năng triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Rừng thông trồng bằng vốn ngân sách tại xã Vĩnh Trung.
Rừng thông trồng bằng vốn ngân sách tại xã Vĩnh Thực.

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, hiện trên địa bàn thành phố có 28.835,15ha đất lâm nghiệp. Đến nay, thành phố đã thực hiện giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất trên địa bàn với tổng diện tích là 19.600,02ha, chiếm 68,0% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Tổng diện tích đất lâm nghiệp còn lại chưa được giao là 9.235,13ha, trong đó, diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là 5.333,22ha.

Sau khi thực hiện rà soát 3 loại rừng, Móng Cái đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại 4 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với diện tích 1.852,44ha.

Ông Phùng Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết: Thành phố đã thuê đơn vị tư vấn, để triển khai việc giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT. Hiện nay tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện Đề án giao đất, giao rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại xã Bắc Sơn là 344,99ha, gồm 115,83ha đất có rừng trồng và 229,16ha đất có rừng tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi tiến hành rà soát thì diện tích đất có rừng trồng do 53 hộ gia đình đang quản lý, trồng rừng từ trước 1/7/2014 là 182,9ha; diện tích đất có rừng tự nhiên là 162,09ha. Diện tích rừng này hiện tại UBND xã đang quản lý và dự kiến giao cho nhóm cộng đồng quản lý. Tuy nhiên, các cộng đồng không nhận quản lý vì chính sách chưa có kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Diện tích thực hiện giao cho các hộ gia đình thuộc ranh giới, diện tích của Lâm trường 42, Đoàn KTQP 327 trả về địa phương nhưng trên thực tế diện tích này đã được các hộ gia đình trên địa bàn xã sử dụng để trồng rừng ổn định từ trước. Cây trồng trên đất hiện là vốn trồng rừng của dân chứ không phải vốn ngân sách.

Một góc rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, Hải Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Việt Hoa
Một góc rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, Hải Sơn. Ảnh: Việt Hoa

Còn tại xã Hải Sơn, tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện Đề án giao đất, giao rừng được UBND tỉnh phê duyệt là 706,86ha, chủ yếu là diện tích đất có rừng trồng. Hiện trạng rừng và đất rừng nằm trong ranh giới thực hiện đề án giao đất, giao rừng thuộc diện tích đất rừng do Lâm trường 42, Đoàn KTQP 327 trả về địa phương quản lý chủ yếu là diện tích đất có rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng trên thực tế kết quả rà soát diện tích thực hiện đề án giao đất, giao rừng thì một số diện tích đất đã được các hộ gia đình sử dụng từ năm 2008 để trồng rừng hoặc đang có hiện tượng trồng xen lẫn loài cây khác trên diện tích đất có rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách. Diện tích đất có rừng trồng do các hộ dân lấn chiếm sử dụng đã hình thành tài sản trên đất trước khi thực hiện đề án giao đất, giao rừng, do đó gây khó khăn cho công tác thu hồi diện tích này để giao cho các hộ gia đình khác có nhu cầu hoặc chưa có đất rừng để sản xuất.

Tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện Đề án giao đất, giao rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại xã Vĩnh Trung là 373,23ha; tại xã Vĩnh Thực là 427,36ha, chủ yếu là diện tích đất có rừng trồng. Tuy nhiên, diện tích thực hiện đề án trên địa bàn hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực chủ yếu là diện tích đất rừng đã được giao sổ xanh trước năm 2000, phần lớn diện tích này đã được trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách. Do đó, để thực hiện phương án giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình có nhu cầu thì phải thực hiện công tác thu hồi đất hoặc thu hồi sổ xanh trước khi cấp đổi hoặc cấp mới cho các hộ gia đình.

Để Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với diện tích có đất rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách tại 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đảm bảo tiến độ đề ra cần có sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.