Tiên Yên: Thành quả từ một chương trình

Thứ Sáu, 08/11/2019, 14:00 [GMT+7]
.
.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), việc đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển sản xuất luôn được huyện Tiên Yên coi là yếu tố cốt lõi, tạo động lực cho việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu.

Từ thực tế của địa phương, trong quá trình xây dựng NTM huyện Tiên Yên đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ. Với những tiêu chí, chỉ tiêu trực tiếp tác động đến việc sản xuất, canh tác của người dân, huyện đều dành mọi nguồn lực, tập trung để hoàn thành. Bằng nhiều việc làm cụ thể, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo từng đặc điểm tự nhiên và tập tục canh tác của từng xã, từng thôn trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh những sản phẩm nằm trong quy hoạch phát triển của địa phương và những sản phẩm đã được huyện chọn lựa đăng ký trong chương trình OCOP.

Ông Lương Thế Xuyên, thôn Thủy Cơ là một hộ dân tham gia xây dựng vườn mẫu cho thu nhập cao của xã Tiên Lãng.
Hộ ông Lương Thế Xuyên (thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng) là hộ dân tham gia xây dựng vườn mẫu cho thu nhập cao.

Xây dựng NTM phải đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, do đó huyện đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp, sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, đề cao tính tự chủ của người dân... Đặc biệt, đề án “2 con, 1 cây” đã tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, với nhiều dự án, mô hình ra đời, người dân có tư duy mới, cách làm mới, tự tin vươn lên phát triển kinh tế.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trung (thôn Trường Tùng, xã Hải Lạng) giờ đây có nhiều đổi thay trong phát triển kinh tế. Những năm trước, dù có ruộng đất rộng, nhưng hoàn cảnh kinh tế của gia đình ông Trung rất khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn cho các hộ trồng rừng, hoặc theo các cánh thợ đi phụ xây để kiếm sống. Kể từ khi cán bộ phụ trách địa bàn đến từng hộ gia đình trong xã để tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, cùng với việc được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do huyện và xã tổ chức, được đi tham quan một số mô hình kinh tế ở những địa phương khác, ông Trung mới mạnh dạn cải tạo lại ruộng đất trồng cây thanh long và đến nay gia đình ông không chỉ thoát được nghèo, mà đã trở thành hộ khá, hộ giàu của xã, của thôn.

Ông Tằng Sinh Pẩu, thôn Khe Muối 1, xã Yên Than (Tiên Yên) đang kiểm tra đàn ong nuôi lấy mật của gia đình.
Mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Tằng Sinh Pẩu, thôn Khe Muối 1, xã Yên Than. Ảnh: Cao Quỳnh

Đồng hành cùng người nông dân phát triển sản xuất, huyện Tiên Yên quyết tâm họp bàn xây dựng quy chế cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế các vùng nuôi trồng thủy sản, các vùng sản xuất tập trung. Đối với đầu tư đường vào các vùng nuôi, về cơ bản huyện trích nguồn kinh phí trong vốn cấp hằng năm của tỉnh cho xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Ngoài ra, đối với những tuyến đường vào khu nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất tập trung trọng điểm của huyện vượt quá số kinh phí của tỉnh cấp, Tiên Yên tự cân đối nguồn vốn của huyện để đầu tư.

Nhiều xã, nhiều thôn trước đây khó khăn chồng chất, người dân thường quen với tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, nhưng thông qua tuyên truyền, vận động, mọi người dân đã dần hiểu và nỗ lực vươn lên. Người dân đã thể hiện rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nên ngay khi được huyện hỗ trợ xi măng, cát, đá, sỏi, họ tự tổ chức họp bàn, cùng nhau đóng góp thêm kinh phí và hiến đất, hiến công trình, cây cối... tự quản lý chất lượng công trình để xây dựng những tuyến đường rộng hơn, đẹp hơn và tốt hơn.

Hạ tầHạ tầng giao thông đến các thôn được đầu tư tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.trong giao thương hàng hóa. Ảnh
Hạ tầng giao thông đến các thôn được đầu tư, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân cũng như giao thương hàng hóa. (Trong ảnh: Tuyến đường thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng được bê tông hóa kiên cố)

Đến nay 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, bản, ngõ xóm và 80,49% đường trục chính nội đồng ở Tiên Yên đã được bê tông hóa. Cùng với đó, 19,27km kênh mương được kiên cố hóa, 22 công trình thủy lợi hoàn thành, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiên Yên đã đạt 19/20 tiêu chí, 51/53 chỉ tiêu xây dựng NTM. Huyện phấn đấu đến hết năm 2019 có 9 xã, 61 thôn đạt chuẩn NTM, xây dựng 34 vườn mẫu, 10.510 hộ đạt gia đình kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm; đến hết năm 2020 có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, Tiên Yên đạt chuẩn huyện NTM, triển khai NTM nâng cao.

Đình Nghị

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.