Tăng cường hoạt động của HTX: Khẳng định vai trò nòng cốt

Thứ Tư, 13/11/2019, 15:07 [GMT+7]
.
.

Để giúp nông dân tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế tập thể, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực. Qua đó, khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các tổ hợp tác, HTX.

Đa dạng các hoạt động

HND các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để triển khai vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển từ kinh tế hộ, tổ hợp tác tiến đến liên kết sản xuất, thành lập HTX. Đến nay, HND tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ thành lập cho 85 HTX với 1.374 thành viên, vốn điều lệ khoảng 114 tỷ đồng.

Điển hình năm 2015 và 2016, HND tỉnh phối hợp với Liên minh Chiến lược tập thể Bỉ (CSA) triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ hợp tác, HTX vào thị trường và chuỗi giá trị". Qua đó đã hỗ trợ HTX rau Hà Tân, phường Hà Phong (TP Hạ Long); HTX Cam Vạn Yên Vân Đồn; CLB Hàu sữa Vân Đồn về tập huấn kiến thức; làm hồ sơ hoàn thiện để các đơn vị trên được cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm... Ngoài ra, HND tỉnh còn phối hợp với tổ chức phát triển SNV, Agriterra (Hà Lan) triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các HTX, tổ hợp tác” ở HTX Vải chín sớm Phương Nam Uông Bí; Hội Thanh long Uông Bí; Hội Na dai Đông Triều với các hoạt động tư vấn xây dựng thành lập HTX; đào tạo kiến thức về quản lý tài chính, quản trị HTX...

Hội viên HTX khai thác, chế biến và thương mại ong mật rừng Yên Tử khia thác mật ong.
Hội viên HTX khai thác, chế biến và thương mại ong mật rừng Yên Tử khai thác mật ong.

Những năm qua, từ nhiều nguồn kinh phí chủ động được, các cấp Hội đã xây dựng, tiếp tục duy trì hoạt động 35 câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ nông dân xây dựng 17 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Không những thế, các cấp Hội tích cực phối hợp với ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho nông dân phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và liên kết 4 nhà giữa các chủ trang trại, gia trại, HTX, tổ hợp tác và các ngành, doanh nghiệp liên quan...

Trong đó, chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng bộ tài liệu tư vấn lộ trình thành lập HTX theo Luật 2012. Từ đó đến nay, HND tỉnh tổ chức trên 30 khóa tập huấn kiến thức, lớp tuyên truyền, hội thảo cho hàng nghìn lãnh đạo, thành viên HTX, hội viên, nông dân. Ngoài ra, Hội cũng chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với các Ban Trung ương Hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho các HTX; đề xuất một số nội dung, dự án gắn với phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thông qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của một bộ phận nông dân độc canh trong sản xuất, giúp họ mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT, đầu tư vốn, công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tổ chức cho nông dân tham gia hội chợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; cung ứng phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm với chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí.

Đổi mới để phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trong đó, có thể kể đến một số HTX vẫn ở trong tình trạng yếu kém kéo dài; đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX hiện còn thiếu, yếu; khó khăn trong xác định tính minh bạch và lành mạnh về tình hình tài chính của HTX... Nguyên nhân do hầu hết cán bộ các HTX hiện nay làm kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn hạn chế, trong khi đó phần đông cán bộ chủ chốt tuổi đã cao, khó nắm bắt được một số kiến thức quản lý liên quan đến quản trị, xây dựng phương án sản xuất để vay vốn ngân hàng; xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, vấn đề liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm chủ yếu bị động, đôi khi bị tư thương ép giá; chưa thực sự sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, hợp đồng ký kết, cam kết số lượng, chất lượng, giá bán.

Trước thực trạng đó, việc đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào là một trong những nội dung thiết yếu nhất, được các cấp HND tập trung thực hiện. Trong đó, cấp hội chủ động giao chỉ tiêu thi đua hàng năm; vận động các hộ sản xuất giỏi mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, gia trại; tích cực dồn điền để tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa, tổ hợp sản xuất lớn và HTX.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào, cập nhật thông tin và trình độ quản lý SXKD, điều hành hoạt động các câu lạc bộ, tổ hợp tác, HTX... cho đội ngũ cán bộ HND các cấp. Cũng như, hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, HTX tiếp cận với khoa học kỹ thuật và công tác quản lý sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng thương hiệu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm

Theo Chủ tịch HND tỉnh Đào Thanh Lưỡng, để các hộ nông dân thành lập được HTX thì khâu quan trọng phải có nguồn vốn. Vì vậy, cần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp huyện; chủ động khai thác các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và đóng góp của hội viên cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tín chấp cho nông dân vay vốn thông qua các tổ vay vốn do HND thành lập và quản lý. Từ đó, tạo động lực cho nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, tiến tới liên kết thành lập tổ hợp tác, HTX trong tương lai.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

 

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.