Hải Hà: Quy hoạch vùng sản xuất tập trung

Thứ Bảy, 16/11/2019, 09:09 [GMT+7]
.
.

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được huyện Hải Hà triển khai có hiệu quả những năm qua, phát huy tốt tiềm năng trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của địa phương. Trong đó, bao gồm các giải pháp về định vị vùng quy hoạch, tổ chức đầu tư, lập quy hoạch chi tiết từng vùng, đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp...

Nông dân nuôi tôm xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) kiểm tra chất lượng tôm được thả tại đầm nuôi của gia đình.
Nông dân nuôi tôm tại thôn 5, xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) kiểm tra chất lượng tôm được thả tại đầm nuôi của gia đình.

Theo lộ trình đề ra, huyện Hải Hà thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tổng diện tích là trên 2.100ha với 30% áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 9.800 tấn, trong đó tôm nuôi đạt trên 4.600 tấn. Vùng tập trung phát triển nuôi trồng là tại các bãi triều ở các xã Quảng Minh, Phú Hải, Quảng Điền, Quảng Phong và nuôi lồng bè, rào chắn ở xung quanh chân đảo xã Cái Chiên. Trong đó, tập trung cho các vùng nuôi theo hướng thâm canh và bán thâm canh gắn với quy hoạch nông thôn mới.

Cách làm là tập trung hoàn tất và cấp phép cho người dân có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản để yên tâm phát triển sản xuất. Trong quá trình triển khai, để nuôi trồng thủy sản thực sự phát huy hiệu quả, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, chủ trương của huyện là đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo tốt các yêu cầu về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Huyện cũng quan tâm đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điện, đường tại các vùng nuôi, nhất là các vùng đã có quy hoạch chi tiết tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển và ổn định nuôi trồng thủy sản.

Cán bộ Hội Nông dân xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) nắm tình hình phát triển vườn rau an toàn tại các hộ dân thôn 3 của xã.
Cán bộ Hội Nông dân xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) nắm tình hình phát triển vườn rau an toàn tại các hộ dân thôn 3 của xã.

Còn trong lĩnh vực trồng trọt, 3 xã Quảng Chính, Quảng Minh và Quảng Trung của huyện được lựa chọn để phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP nhằm phát huy lợi thế về thổ nhưỡng, tập quán canh tác. Theo bà Đào Thị Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, mô hình trồng rau an toàn được triển khai đã giúp người dân thay đổi nhận thức và tiếp thu hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng từ 3-5 lần, trung bình một hộ tham gia trồng rau an toàn thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm. Đồng hành cùng các hội viên nông dân, Hội Nông dân đều phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con hằng năm, đồng thời giúp các hộ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, như: Quỹ hỗ trợ nông dân, vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung của huyện Hải Hà đến năm 2020 bao gồm 4 lĩnh vực: Trồng trọt (trồng lúa chất lượng, mía tím thâm canh, chè, cây ăn quả, cây dược liệu...), chăn nuôi (bò chất lượng cao, gia súc, gia cầm), lâm nghiệp (cây nguyên liệu gỗ, lâm sản ngoài gỗ), thủy sản (tôm, nhuyễn thể, vùng nuôi lồng bè, thủy sản nước ngọt...). Trong đó, chủ trương của huyện trong thực hiện quy hoạch là phải khai thác, sử dụng hợp lý đất nông nghiệp, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến thương mại để tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Qua quá trình thực hiện đến nay, Hải Hà đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung với quy mô diện tích lớn như: Vùng 700ha trồng chè, vùng 30ha trồng cam, vùng 150ha trồng mía tím, vùng 440ha nuôi tôm và nhuyễn thể... Được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, người nông dân tại vùng sản xuất tập trung được thuận tiện trong việc đi lại, thu hoạch sản phẩm, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. Đồng thời còn thuận tiện áp dụng triển khai trồng, gieo cấy những giống lúa mới có năng suất, chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện đã có 6 doanh nghiệp, 18 HTX đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để đảm bảo khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ đối với các sản phẩm OCOP. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn của huyện Hải Hà.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.