Hải Hà: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, 10:04 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến thời điểm này, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện đã cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà:

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà.
Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà.

- Thưa đồng chí, thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đồng chí cho biết một số kết quả cụ thể?

+ Đến thời điểm này có thể khẳng định năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước tăng 28,1% so với năm 2018, giá trị tăng thêm ước đạt 4.346,5 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được duy trì, ngành công nghiệp và xây dựng vẫn chiếm vai trò chủ đạo, chiếm 53,9%; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 36,5%, tăng 0,8% so với kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ; ngành nông nghiệp giảm dần tỷ trọng, chiếm 9,6%, giảm 2,3% so với kế hoạch và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án được đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện” đạt kết quả cao, được thể hiện ngày càng rõ nét với 3 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao; 2 xã Quảng Sơn, Quảng Đức hoàn thành các tiêu chí thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường.

- Huyện đã tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng như thế nào để đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững?

+ Từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; xây dựng và triển khai các quy hoạch sử dụng đất; tập trung triển khai thực hiện Đề án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng, rà soát các dự án chậm tiến độ đảm bảo tiến độ kế hoạch. Quyết liệt triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, đảm bảo tiến độ. Huyện đã thực hiện rà soát xong các dự án sử dụng đất chậm tiến độ; các dự án sử dụng đất rừng, nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền của huyện; tăng cường công tác kiểm soát tài nguyên, khoáng sản, kịp thời xử lý những vi phạm trong khai thác khoáng sản…

- Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện còn có những hạn chế như thế nào, thưa đồng chí?

+ Một số hạn chế, trong đó phải kể đến ngành nông nghiệp mặc dù đã được tháo gỡ cơ bản nhưng vẫn tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh và thời tiết; tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn chậm; tổng thu ngân sách nhà nước đến thời điểm này mặc dù đã đạt hơn 91% so với dự toán tỉnh giao và tăng 39% so với cùng kỳ nhưng thu ngân sách nhà nước phần tỉnh giao huyện thu chưa đạt tiến độ kế hoạch, trong đó 6/11 khoản thu nội địa chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch.

- Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, từ nay đến cuối năm, huyện tập trung cho các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

+ Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, huyện tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện về mọi mặt, chuyển dịch đúng hướng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thu hút, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển bền vững công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, đảm bảo thực hiện kế hoạch của huyện về thực hiện chủ đề công tác năm 2019. Tăng cường công tác đối ngoại, đẩy nhanh tiến độ xây cầu tạm và dự án xây cầu qua cửa khẩu Lý Hỏa - Bắc Phong Sinh, tạo động lực phát triển kinh tế biên mậu. Làm tốt công tác chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư, thu, chi ngân sách, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Tập trung sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức xã sau khi thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn; đảm bảo bố trí hợp lý, hiệu quả bộ máy và quyền lợi của toàn bộ cán bộ, công chức xã.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Việt (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.