Giải pháp thu hút đầu tư ở Hải Hà

Thứ Bảy, 16/11/2019, 20:11 [GMT+7]
.
.

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, hiện nay huyện Hải Hà đang đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, huyện cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, huyện Hải Hà đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với hai khâu đột phá là xây dựng Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và phát triển kinh tế biên mậu Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh cùng với xây dựng nông thôn mới.

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Đáp ứng được mục tiêu này, một trong những giải pháp quan trọng được Hải Hà triển khai trong những năm qua, đó là: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).Nhất là công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước Hải Hà tiếp tục giữ vị trí thứ 5 các địa phương trong tỉnh năm 2018. Đến thời điểm này, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công huyện là 360 TTHC trên 20 lĩnh vực; trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết các đơn vị ngành dọc của tỉnh là 80 TTHC trên 5 lĩnh vực; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 279 TTHC trên 15 lĩnh vực (đã giải quyết theo quy trình mức độ 3, mức độ 4 là: 279/279 TTHC, đạt 100%; thẩm định và phê duyệt tại chỗ 279/279 TTHC, đạt 100%). Có trên 60% TTHC được đưa vào giải quyết trên trang dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện Hải Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch nguồn nhân lực Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là đội ngũ làm chuyên môn trực tiếp.

Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.
Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.

Để doanh nghiệp phát triển, huyện luôn xác định tiếp tục “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, kích thích nền kinh tế ngày càng phát triển. Công bố danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện Hải Hà năm 2019, định hướng đến năm 2020; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hà; bổ sung thông tin danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư huyện năm 2019, định hướng đến năm 2020. Chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020; triển khai đăng ký các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020, triển khai chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, hỗ trợ doanh nghiệp dưới hình thức cà phê doanh nhân. Đồng thời tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp theo chuyên đề như: Chuyên đề về giải quyết nợ đọng tiền thuế; chuyên đề giải quyết các dự án chậm tiến độ... nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được UBND huyện trả lời thỏa đáng bằng văn bản, đồng thời đăng trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, Cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân theo dõi.

Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.
Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.

Đồng thời, Hải Hà tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào huyện, trọng tâm là Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Khu Kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Tính đến thời điểm này, đã có 12 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (trong đó 9 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh), với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1.007 triệu USD, tương đương với 23.362 tỷ đồng, tăng 59% so với cuối năm 2018. Tạo việc làm cho trên 10.000 người, trong đó lao động trong huyện đạt trên 3.600 người.

Có thể thấy rằng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Qua đó tổng số doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn tính đến thời điểm 31/10/2019 là  219 doanh nghiệp, tăng 18 doanh nghiệp so với cuối năm 2018. Đa số các doanh nghiệp đang phát triển ổn định và chấp hành nghiêm các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Thái Cảnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.