"Giai đoạn tiếp theo, Móng Cái tập trung xây dựng nông thôn mới chuyển từ lượng sang chất"

Thứ Bảy, 16/11/2019, 13:27 [GMT+7]
.
.

Là địa phương có xuất phát điểm thấp so với các địa phương trong tỉnh khi mới triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng với quyết tâm và cách làm sáng tạo, ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg công nhận TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Nhân dịp này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh  đã phỏng vấn đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái (ảnh).

- Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng NTM của thành phố?

+ Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt được nhân dân đồng tình hưởng ứng chung tay xây dựng NTM. Là địa phương có xuất phát điểm thấp so với các địa phương trong tỉnh (đạt 5,4 tiêu chí, 16,4 chỉ tiêu) khi mới triển khai xây dựng NTM, nhưng với cách làm sáng tạo, quyết liệt, đến hết năm 2018, 9/9 xã nông nghiệp của thành phố đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 5 nhóm vấn đề chính của NTM, gồm: quy hoạch, hạ tầng, kinh tế - xã hộ, môi trường và ANTT được thành phố thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 65,2 triệu đồng, trong đó thu nhập khu vực nông thôn đạt 44,6 triệu đồng/người.

Xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định là đột phá trong xây dựng NTM của thành phố. Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, thành phố đã đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình trường học, giao thông liên xã, trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, kênh mương, trạm điện phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung, nhà văn hóa xã… Qua đó, tạo diện mạo hiện đại cho bộ mặt nông thôn, góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Giai đoạn 2011-2018, thành phố triển khai quyết liệt phong trào xây dựng thôn (khu) NTM kiểu mẫu. Cụ thể, 100% các xã tập trung nâng cấp đường liên thôn, trục thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; cứng hóa hệ thống cống, rãnh thoát nước các khu dân cư; có vỉa hè, có hệ thống đèn chiếu sáng; trồng cây xanh, hoa hai bên đường, cây hàng rào. Thành phố bổ sung 265 biển báo giao thông tại các nút giao cắt, điểm giao thông nguy hiểm tại 100% các tuyến đường trục xã, thôn; 25/25 trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn 9 xã nông nghiệp được kiên cố hóa, đạt 100%. Đến tháng 4/2019, thành phố có 47/52 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 90,4%.

- Một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM đó là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thành phố đã thực hiện tiêu chí này như thế nào, thưa đồng chí?

+ Xác định đây là mục tiêu quan trọng trong chương trình xây dựng NTM, thành phố tập trung cho các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó triển khai hiệu quả các quy hoạch phát triển sản xuất đã được phê duyệt, như: Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung TP Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với mục đích hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng nuôi trồng thủy sản bền vững đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân nông thôn. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng nông nghiệp, nông thôn; phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HTX tại vùng nông thôn. Đến nay, có 9/9 xã của thành phố đạt chuẩn tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 0,5% (134 hộ nghèo), thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh; hộ cận nghèo còn 1,53%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 41,3%. Phong trào xây dựng thôn, khu kiểu mẫu đạt kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2020 thành phố sẽ xây dựng được 55 thôn, bằng 60% số thôn đạt chuẩn NTM theo quy định.

- Đồng chí cho biết, thời gian tới thành phố có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao?

+ Giai đoạn tiếp theo, thành phố tập trung xây dựng NTM chuyển từ “lượng” sang “chất”, đảm bảo thực hiện thường xuyên, lâu dài. Theo đó, thành phố tập trung thực hiện 11 nội dung để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020” và Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh “Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020”.

Thành phố tổ chức lại sản xuất theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng cường hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, môi trường sống cho nhân dân khu vực nông thôn; vận động thay đổi nếp sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước phù hợp với mục tiêu chung phát triển Móng Cái trở thành khu kinh tế cửa khẩu văn minh, thành phố thông minh, hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2019 có 15/56 thôn đạt chuẩn thôn NTM, tập trung nhiều vào các tiêu chí cảnh quan, cây xanh, vệ sinh môi trường (thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở nông thôn); xây dựng các mô hình mẫu về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự...; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45,5 triệu đồng; 9/9 xã xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020 có 2/9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Vạn Ninh và Bắc Sơn;24/56 thôn đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Việt (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.