Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thứ Năm, 14/11/2019, 08:00 [GMT+7]
.
.

Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC thay thế cho Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư quy định các đối tượng được miễn phí, lệ phí, trong đó bổ sung đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cụ thể, các đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư bao gồm: Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như trước đây. Riêng các loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp khác, như cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp;... được giữ nguyên như cũ.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.