Trên 100.000 khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

Thứ Tư, 09/10/2019, 17:29 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chủ động làm việc với các ngân hàng, địa phương và tổ chức tuyên truyền đến tất cả khách hảng trên địa bàn tỉnh về những lợi ích của việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Điện lực TP Cẩm Phả hướng dẫn khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua các ngân hàng.
Cán bộ Điện lực TP Cẩm Phả hướng dẫn khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua các ngân hàng.

Tính đến nay, đã có trên 100.000 khách hàng trên tổng số 413.000 khách hàng lựa chọn thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt (chiếm khoảng 24% tổng số khách hàng Công ty đang quản lý).

Theo đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh, đơn vị đang phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của toàn Công ty đạt khoảng 71%, tương ứng với 296.000 khách hàng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Đồng thời, thực hiện theo đúng định hướng của Chính phủ, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 và  đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công.

Hoàng Nga

 

.
.
.
.
.
.
.
.