Quảng Yên phấn đấu vượt thu ngân sách

Thứ Sáu, 11/10/2019, 19:11 [GMT+7]
.
.

Tính đến hết tháng 9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TX Quảng Yên đạt gần 400 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán tỉnh giao năm 2019, bằng 76,2% dự toán thị xã giao bổ sung, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2018. Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, thị xã đang tập trung các giải pháp khai thác, quản lý tốt nguồn thu, tập trung cho thu tiền sử dụng đất, chống thất thu và xử lý nợ thuế. 

a
Người dân đến nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên.

Năm 2019, TX Quảng Yên phấn đấu thu NSNN đạt hơn 450 tỷ đồng. Đây là số thu NSNN cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. Trong đó, chỉ tiêu một số khoản thu cao, như: Thu tiền sử dụng đất hơn 258 tỷ đồng; thuế ngoài quốc doanh gần 80 tỷ đồng; lệ phí trước bạ khoảng 38,5 tỷ đồng...

Để thu ngân sách đạt và vượt ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm, thị xã đã ban hành các văn bản về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; xây dựng phương án thu đối với các xã, phường, đơn vị, dựa trên cơ sở đánh giá đúng, đủ nguồn lực thu ngân sách; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu. Đồng thời, làm việc với doanh nghiệp có doanh thu lớn; tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ tình hình chấp hành pháp luật về thuế, công tác kiểm tra đôn đốc, thu nộp, xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh kiểm tra tình hình chỉ đạo công tác thu ngân sách ở các địa phương có số thu đạt thấp nhằm không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong công tác chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ công tác thu NSNN...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến hết tháng 9/2019, tổng thu NSNN trên địa bàn TX Quảng Yên đã đạt trên 399,7 tỷ đồng, đạt 100,8% dự toán tỉnh giao, bằng 88,8% dự toán thị xã giao pháp lệnh, bằng 76,2% dự toán thị xã giao bổ sung, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số chỉ tiêu thu đạt cao như: Thu từ doanh nghiệp nước ngoài đạt trên 12 tỷ đồng, bằng 804% dự toán năm; thuế thu nhập cá nhân đạt gần 18 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán giao; lệ phí trước bạ đạt gần 36,9 tỷ đồng, bằng 95,7% dự toán; thu tiền thuê đất đạt 6,22 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán.

So với mọi năm số thu NSNN trên địa bàn thị xã năm 2019 tăng cao, so với tốc độ theo dự toán giao đầu năm tăng 13,8% và so tốc độ thu theo dự toán giao bổ sung tăng 1,2%. Tuy nhiên, cụ thể từng chỉ tiêu thu, thì một số khoản thu còn đạt thấp như: Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương đạt 52,3%; thuế ngoài quốc doanh đạt 55,4%; thu phí, lệ phí đạt 73,6%. Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất - khoản thu được giao chỉ tiêu cao mới chỉ đạt 68,4% dự toán giao bổ sung do đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tạm dừng đấu giá đất nền.

a
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên, tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Từ nay đến cuối năm, TX Quảng Yên đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt trên 196,5 tỷ đồng, trong đó thuế, phí, thu khác là trên 57 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất là trên 139 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo ông Nguyễn Đức Tặng (Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch), thị xã phối hợp với cơ quan thuế tích cực triển khai các biện pháp tăng cường thu ngân sách, nhất là khoản thuế, phí còn thấp, chưa đạt tốc độ thu; rà soát tăng thu các chỉ tiêu có khả năng tăng thu, tận thu, các khoản nợ đọng để bù đắp các chỉ tiêu thu đạt thấp, hụt thu ngân sách. Song song với đó, thực hiện nhiệm vụ thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn; tăng cường thu thuế kinh doanh tại các nhà hàng, thuế kinh doanh vận tải; rà soát các hộ kinh doanh mới để đưa vào sổ bộ thuế quản lý, tạo nguồn tăng thu ngân sách, chống thất thoát nguồn thu.

Do số thu tiền sử dụng đất của nhiều xã, phường còn thấp, do đó thị xã yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, tích cực công tác triển khai thu tiền sử dụng đất trong thời gian chờ đợi các thủ tục phục vụ công tác đấu giá đất; đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục về quản lý nhà nước để thu tiền sử dụng đất hợp thức hóa, chuyển đổi mục đích.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nhiều khả năng năm 2019 TX Quảng Yên sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.