Đầm Hà: Phát huy hiệu quả các công trình, dự án đầu tư

Thứ Ba, 22/10/2019, 07:57 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB). Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn đã có hàng trăm công trình được đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà
Công trình Trung tâm Hành chính công huyện được đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2017.

Cùng với thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, huyện đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn.

Theo báo cáo của huyện, giai đoạn 2015-2019, tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện đạt 839,869 tỷ đồng với 132 công trình, dự án được đầu tư. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện thực hiện đầu tư 112 công trình, tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách huyện 16 công trình; vốn chương trình 135 có 12 công trình; vốn chương trình nông thôn mới 71 công trình; vốn sự nghiệp 13 công trình.

Hiện nhiều dự án, công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, như: Dự án xây kè chống sạt lở và kết hợp giao thông khu dân cư hai bên bờ sông Đầm Hà, đoạn từ thị trấn Đầm Hà đến xã Đầm Hà, hơn 41,8 tỷ đồng, hoàn thành tháng 3/2017, góp phần đảm bảo tiêu thoát lũ, chống sạt lở, bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật hai bên bờ sông; dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính công huyện, hơn 9,5 tỷ đồng, hoàn thành tháng 9/2017; dự án đầu tư công trình đường liên thôn Lý Sáy - Tẳn Lồng - Cống Tểnh, xã Quảng Lâm, hơn 8,9 tỷ đồng, hoàn thành tháng 1/2018...

Trường
Trường Tiểu học Đầm Hà được đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường.

Công tác đầu tư XDCB được huyện thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công và các quy định về phân cấp đầu tư của tỉnh, địa phương. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện tập trung vào thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và các quy hoạch trong từng lĩnh vực, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Trên cơ sở các nguồn lực, huyện xác định chủ trương đầu tư, lựa chọn danh mục các công trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án, quyết toán các công trình hoàn thành, tránh phát sinh nợ đọng XDCB.

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2016-2019, huyện làm 171,61km đường các loại; 34,4km kênh mương; 26 đập dâng nước; xây mới 7 trường, sửa chữa 7 trường học; 5 nhà văn hóa xã; xây mới 3 nhà văn hóa và sửa chữa 24 nhà văn hóa thôn; lắp đặt 10 đài truyền thanh xã, thị trấn và 196 cụm loa đến các thôn, bản, khu phố; 41 thôn, 572 vườn đạt chuẩn nông thôn mới… Dự kiến hết năm 2019 huyện có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã diện 135; năm 2020, Đầm Hà đạt huyện nông thôn mới.

Hiện nay, hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, thúc đẩy nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện phát triển.
Các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư.

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác đầu tư XDCB, huyện Đầm Hà cũng tập trung cho việc xử lý thanh toán nợ đọng XDCB, trong đó tập trung bố trí nguồn vốn trả nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện… Kết thúc năm 2014, huyện còn nợ 127,22 tỷ đồng XDCB. Năm 2015, huyện bố trí 53,778 tỷ đồng; năm 2016 là 159,877 tỷ đồng; năm 2017 là 167,896 tỷ đồng; năm 2018 là 223,369 tỷ đồng xử lý nợ XDCB. Riêng năm 2019, huyện bố trí 288,7 tỷ đồng, đến 30/9 đã giải ngân 130,8 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.