TX Đông Triều: Tăng thu ngân sách

Thứ Bảy, 07/09/2019, 11:04 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch TX Đông Triều, tổng thu NSNN thực hiện 8 tháng năm 2019 trên địa bàn đạt hơn 1.691 tỷ đồng, đạt 85% dự toán tỉnh giao, đạt 81% dự toán của thị xã, tăng 14% so với cùng kỳ. Đây là con số rất đáng khích lệ, bởi cũng thời điểm này năm 2018, Đông Triều vẫn đang phải loay hoay vì nguồn thu không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch.

Dịch vụ, thương mại trên địa bàn TX Đông Triều phát triển, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước.
Hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn TX Đông Triều phát triển, đóng góp tích cực cho nguồn thu NSNN.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều Phạm Văn Thành cho biết: Bám sát Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND TX Đông Triều đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường thực hiện tốt quản lý thu, chi NSNN, đảm bảo thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Quán triệt tất cả các đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện theo đúng Luật Ngân sách; tích cực tham mưu đẩy mạnh tăng thu, nếu nguồn thu không đảm bảo theo kế hoạch, thị xã sẽ điều tiết cắt giảm nguồn chi thường xuyên không thực sự cần thiết.

Thực hiện sự chỉ đạo của thị xã, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 14/NQ-TU ngày 4/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 13/NQ-TU ngày 6/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

Với những giải pháp đồng bộ, đến hết tháng 8, số thu NSNN của TX Đông Triều đã đạt 85% dự toán tỉnh giao. Có 8 khoản thu thực hiện đạt và vượt so với tốc độ thu bình quân, đó là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; tiền thuê mặt đất, mặt nước; thu phí và lệ phí; thu tại xã và thu khác ngân sách. Trong 8 khoản tăng thu này, có 2 khoản tăng cao so với kế hoạch giao, đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 116% dự toán tỉnh giao, tăng 81% so với cùng kỳ và thu tại xã đạt 100% dự toán tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể tại Đông Triều phát triển mạnh mẽ.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể tại Đông Triều phát triển mạnh mẽ, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện điều hành NSNN, UBND TX Đông Triều đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và điều hành công tác thu ngân sách; đồng thời kiện toàn, thành lập các tổ công tác đôn đốc, thu hồi nợ thuế trên địa bàn, như: Tổ chống thất thu thuế; tổ giá đất, điều chỉnh giá đất, thu nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; tổ đấu giá thu tiền cấp quyền sử dụng đất; tổ kiểm tra, rà soát, quản lý thu phí đường bộ, phương tiện vận tải đường bộ, phí xây dựng cơ bản tư nhân.

Cùng với đó, thị xã đã tích cực triển khai các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, triệt để chống thất thu các khoản thu ngân sách; chỉ đạo kiểm soát nhiệm vụ chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi trong quá trình chấp hành NSNN về cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết nguồn thu, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh.

Mặc dù kết quả đạt được là vậy, song thu NSNN trong 8 tháng trên địa bàn TX Đông Triều vẫn còn có những khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu chưa đạt tốc độ thu bình quân, như: Thu từ doanh nghiệp địa phương, thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Đây là bài toán đặt ra cho TX Đông Triều cần có giải pháp tích cực, hiệu quả để khắc phục, đẩy mạnh tăng thu, khi mà tổng thu NSNN cả năm 2019 trên địa bàn phấn đấu đạt 2.100 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND TX Đông Triều, để đảm bảo kế hoạch thu NSNN cả năm 2019 đạt 2.100 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, thị xã sẽ tập trung giải quyết dứt điểm nợ đọng tiền sử dụng đất; vướng mắc của các dự án còn tồn đọng tiền sử dụng đất từ năm 2018 trở về trước; đôn đốc các chủ dự án không còn vướng mắc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào NSNN theo quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đến hết năm 2019 giảm nợ đọng thuế còn 50 tỷ đồng.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.