Móng Cái: Thu hồi các dự án chậm tiến độ

Thứ Tư, 11/09/2019, 10:07 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, thành phố đã tích cực rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.

Dự án
Dự án Văn phòng giao dịch - Cửa hàng giới thiệu sản phẩm - Kho bãi hàng hóa của Công ty TNHH Ngọc Ngà hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.

Qua rà soát, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn thành phố có 28 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất. Trong đó có 8 dự án (đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch) đã thu hồi chủ trương, địa điểm; 9 dự án (đã được chấp thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư) đã thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi hủy bỏ quy hoạch; 7 dự án (đã được chấp thuận địa điểm, phê duyệt quy hoạch hoặc đang triển khai lập quy hoạch) đang trong thời hạn triển khai hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định...

Trong tổng số 248 dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố, có 45 dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi 15 dự án (hiện mới có 6 dự án đã bàn giao cho địa phương quản lý tại hiện trường; 9 dự án chưa bàn giao).

Trong số các dự án chậm tiến độ (đã được giao đất, cho thuê đất), có 2 dự án đề xuất đưa ra khỏi danh sách dự án chậm tiến độ; 6 dự án đang hoàn thiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 1 dự án chậm tiến độ dưới 1 năm; 5 dự án chậm tiến độ từ 2 đến dưới 5 năm.

Đặc biệt có 2 dự án chậm tiến độ trên 5 năm. Đó là Dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, văn phòng của Công ty CP Dịch vụ du lịch Anh Lộc (tại phường Trần Phú) đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất từ năm 2010; quy mô 0,18ha, gồm 5 tầng và 1 tầng hầm; đến nay mới xây dựng được phần thô một nhà 2 tầng, 1 nhà cấp 4 làm văn phòng điều hành nhưng không đúng quy hoạch được duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn của Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ Long Thành (tại phường Trần Phú), được UBND tỉnh quyết định giao đất từ tháng 7/2002; nhưng đến nay mới đầu tư xây dựng được 1 khối nhà 3 tầng (theo quy hoạch là 2 tầng), xây tường bao xung quanh khu đất, nhà bảo vệ, cổng ra vào và trồng một số cây xanh; còn lại các hạng mục 1 khối nhà cao 7 tầng, 1 khối nhà cao 5 tầng chưa được xây dựng.

Qua rà soát, thành phố Móng Cái đã đề xuất UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đối với
Dự án khu dân cư đô thị - dịch vụ  thương mại tại xã Hải Xuân của Công ty CP đầu tư ASC, đang chậm tiến độ.

Hiện công tác xử lý, thu hồi đối với một số dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, hiện còn 9/15 dự án chưa bàn giao quỹ đất về cho địa phương quản lý theo quy định; các dự án đã được thu hồi quỹ đất bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, phát sinh nhiều khó khăn về quản lý tài sản của doanh nghiệp trên đất được bàn giao. Đặc biệt, chưa có nhà đầu tư mới tiếp cận các dự án bị thu hồi, vì vậy chưa có nguồn kinh phí để hoàn trả cho nhà đầu tư bị thu hồi, nên không thể thu hồi dứt điểm dự án.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.