Giảm nghèo bền vững ở Bình Liêu

Thứ Bảy, 14/09/2019, 06:14 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm 2019, huyện Bình Liêu đã yêu cầu các xã, thị trấn, tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của những hộ có khả năng thoát nghèo, cận nghèo, từ đó hỗ trợ các chính sách giảm nghèo sát thực, phù hợp, hiệu quả.

Hội Nông dân tỉnh trao gà giống, thức ăn, kinh phí làm chuồng cho các hộ dân xã Lục Hồn
Hội Nông dân tỉnh trao gà giống, thức ăn, kinh phí làm chuồng cho các hộ dân xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Năm 2019, Bình Liêu đã giao chỉ tiêu dự kiến giảm nghèo tới từng xã trên địa bàn huyện với tiêu chí giảm 819 hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó có 373 hộ nghèo (tương đương với 5,04%); 446 hộ cận nghèo (tương đương với 6,03%).

Đến nay, cấp xã đã lập được danh sách 406/373 hộ nghèo và 580/446 hộ cận nghèo dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019, vượt chỉ tiêu đề ra của huyện. Đặc biệt, có nhiều xã còn đăng ký thực hiện vượt chỉ tiêu, cụ thể như: Đồng Văn 105/82 hộ nghèo và 147/100 hộ cận nghèo; xã Vô Ngại 58/56 hộ nghèo và 90/70 hộ cận nghèo; Húc Động 45/45 hộ nghèo và 60/40 hộ cận nghèo.

Ông Đoàn Xuân Trang, Bí thư Đảng ủy xã Húc Động cho biết: Năm 2019, chúng tôi đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn dưới 12%, phấn đấu đưa xã ra khỏi diện 135, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều này, chúng tôi đã xác định rõ các hộ có thể giảm nghèo với những chỉ tiêu còn thiếu hụt. Từ đó, xây dựng các kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Ngoài ra, xã cũng tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo chung, lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vượt kế hoạch như đã đăng ký với huyện.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ và triển khai các cơ chế, chính sách giúp các hộ thoát nghèo, cuộc sống của người dân trong huyện Bình Liêu đã từng bước được cải thiện, góp phần tích cực vào công cuộc thoát nghèo của địa phương. Cụ thể, huyện đã thực hiện phân bổ hỗ trợ giống cho 125 hộ nghèo và 173 hộ cận nghèo; hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi 165 hộ nghèo và 221 hộ cận nghèo; hỗ trợ công cụ sản xuất 10 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo; hộ nghèo thiếu vốn có nhu cầu vay vốn 40 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo; hỗ trợ đất sản xuất, cây trồng cho 2 hộ nghèo; hỗ trợ tiếp cận thông tin 57 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo...

Nhờ được hỗ trợ vay vốn hỗ trợ, gia đình chị Trần Thị Sủi, thôn Ngàn Mèo dưới, xã Lục Hồn đã phát triển mô hình trồng ổi để phát triển kinh tế.
Nhờ được hỗ trợ vay vốn, gia đình chị Trần Thị Sủi, thôn Ngàn Mèo dưới, xã Lục Hồn đã phát triển mô hình trồng ổi để phát triển kinh tế.

Cùng với đó, để công tác triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, Khối MTTQ và các đoàn thể của huyện cũng tích cực phối hợp thực hiện, vận động hội viên, đoàn viên, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cùng nhau vươn lên phấn đấu thoát nghèo.

Cụ thể, Hội LHPN huyện triển khai đến 8/8 cơ sở hội đăng ký nhận giúp 78 hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo có địa chỉ; vận động, ủng hộ hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà an toàn cho gia đình hội viên nghèo; tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Huyện Đoàn Bình Liêu huy động nguồn lực xã hội hóa xây 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo khó khăn với 130 triệu đồng; giao chỉ tiêu cho Đoàn cơ sở giới thiệu việc làm cho trên 200 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm; giúp đỡ ít nhất mỗi xã có 10 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo trong năm 2019, thành lập các hợp tác xã, tổ vay vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế.

Tới nay, bằng nhiều hoạt động và hình thức hỗ trợ cụ thể, đã có 195 hộ nghèo của huyện được phân bổ và hỗ trợ xây mới nhà ở, tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng; 238 lao động được giải quyết việc làm (59% kế hoạch); giải ngân gần 2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế; đã thực hiện mở 7 lớp dạy nghề lao động nông thôn cho 260 lao động. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 11,35% (giảm 11,86% so với năm 2018).

Ông Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: Xác định giảm nghèo là một trong những tiêu chí cốt lõi trong phát triển KT-XH của địa phương, huyện đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, giải pháp giảm nghèo, từng bước nâng cao và cải thiện đời sống sinh hoạt cho người dân, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững. Trong đó, tập trung vào việc huy động sức mạnh tổng hợp, vận động mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành và trình UBND huyện phê duyệt các mô hình, dự án phát triển sản xuất trong năm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm đảm bảo tiến độ công tác thoát nghèo của huyện đã đề ra.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.