Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng NTM và Đề án 196

Thứ Hai, 09/09/2019, 15:25 [GMT+7]
.
.

Sáng 9/9, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với các địa phương nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và Đề án 196 trên địa bàn, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo báo cáo đánh giá tại buổi làm việc, năm 2019, Quảng Ninh phấn đấu có thêm 20 xã, 2 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn lên 92 xã, 6 địa phương cấp huyện. Đến thời điểm hiện tại, bình quân các xã đã thực hiện 17,95/20 tiêu chí, 49,15/53 chỉ tiêu bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh.

g
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Xác định nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng NTM phải gắn với thực hiện Đề án 196, Quảng Ninh quyết tâm trong năm nay đưa toàn bộ 20 xã, 208 thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, tập trung cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân. Hiện tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn hơn 300.000 tỷ đồng, đạt 62,57% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân gần 50%. Các địa phương đang tích cực rà soát tiến độ thực hiện, tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng tập trung phân tích những khó khăn cần nhanh chóng khắc phục như: Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trong năm 2019 còn chậm, dẫn đến phải điều hòa vốn lớn; tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Chương trình 135 một số địa phương còn chậm, nhất là nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất; một số nơi người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, cấp chính quyền toàn tỉnh trong triển khai Chương trình xây dựng NTM và Đề án 196 thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo, đối với Chương trình xây dựng NTM, yêu cầu các địa phương tập trung tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trong việc thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tập quán lạc hậu; tham gia áp dụng các mô hình phát triển kinh tế mới hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự gần dân, sâu sát với cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, triển khai hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung công tác rà soát, cận đối nguồn vốn triển khai các công trình, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, các địa phương tập trung công tác giải ngân vốn xây dựng NTM để đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình theo đúng kế hoạch.

Đối với nội dung triển khai Đề án 196, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị phải đồng hành, đề xuất giải pháp, triển khai gỡ khó cho người dân ở các thôn, xã khó khăn ra khỏi diện 135. Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, các đơn vị, địa phương cũng linh hoạt trong việc vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đưa các thôn, xã ra khỏi diện 135. Các địa phương chủ động xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên các hộ thoát nghèo bền vững.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.