Bình Liêu: Dồn lực hoàn thành Đề án 196

Thứ Tư, 18/09/2019, 15:15 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, huyện Bình Liêu xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là đẩy mạnh phát triển sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK)...

Nhờ quyết tâm, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân xã Đồng Văn đang ngày càng được cải thiện, nâng cao.
 Phiên chợ vùng cao xã Đồng Văn, tháng 12/2018.

Đồng Văn là xã miền núi, biên giới khó khăn bậc nhất của huyện Bình Liêu, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 99%, với 9 thôn, bản, trong đó còn 3 thôn (Phạt chỉ, Sông Mooc B và Khe Mọi) nằm trong diện ĐBKK. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và sự nỗ lực phấn đấu của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Đồng Văn đã từng bước được cải thiện và nâng lên.

Tuy nhiên, do còn gặp nhiều khó khăn cả khách quan và chủ quan, nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã  cuối năm 2018 còn đến 46,8%. Trước thực trạng đó, năm 2019, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành  chương trình 135, đưa xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm 2019”. Mục tiêu đến cuối năm 2019, phấn đấu 100% thôn của xã ra khỏi diện ĐBKK, xã  hoàn thành các mục tiêu của Chương trình 135; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi so với cuối năm 2015 (26 triệu đồng/người/năm); giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống còn dưới 20%; cứng hóa trên 70% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm; trên 96% hộ gia đình được sử dụng nước sạch...

Đồng chí Lý Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trước hết cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, ý thức của người dân, chủ động thoát nghèo bền vững. Xã ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư cho các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kiểm tra mô hình phát triển kinh tế mới tại thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô.
Mô hình phát triển kinh tế mới tại thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô.

Từ sự tuyên truyền, vận động, năm 2019 xã có 82 hộ đăng ký phấn đấu thoát nghèo, 100 hộ đăng ký thoát cận nghèo. Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã cấp phát 675kg giống gieo trồng vụ chiêm xuân trên diện tích 56ha, đạt 100%; huy động 850 ngày công sửa chữa hệ thống thủy lợi. Xã triển khai tốt việc trồng mới rừng sản xuất với hơn 10.000 cây giống hồi, quế. Sản lượng lâm sản của xã có bước tiến, 8 tháng năm 2019 đạt 450 tấn quả hồi tươi, 80 tấn quế tươi, khai thác gỗ rừng trồng hơn 1.600m3.

Từ nay đến cuối năm, xã tiếp tục phân khai và giải ngân gần 2,7 tỷ đồng từ nguồn vốn Đề án 196 để đầu tư đàn trâu, bò giống; 700 triệu đồng từ nguồn vốn nông thôn mới để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi ong mật, bò, trâu, gia cầm...; xây dựng 8 công trình hạ tầng do xã làm chủ đầu tư, gồm các tuyến đường, nhà văn hóa, cơ bản đáp ứng tiêu chí hạ tầng để thoát diện 135.

Cùng Đồng Văn, 5 xã và 17 thôn còn lại thuộc diện ĐBKK của huyện Bình Liêu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí thiết yếu để thoát diện ĐBKK, hoàn thành Đề án 196. Huyện đang triển khai 16 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí hơn 16,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Đề án 196 cho 616 hộ nghèo, cận nghèo ở địa bàn các xã, thôn ĐBKK; tiếp nhận gần 8,2 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để đầu tư các công trình hạ tầng, giải quyết các tiêu chí khó khăn.

Tổng nguồn vốn Đề án 196 huyện được tỉnh cấp trong năm 2019 là gần 138 tỷ đồng, được huyện phân bổ 100% cho các xã, thôn, với 137 dự án, công trình trọng yếu, gồm đường giao thông, thủy lợi, nước sạch, nhà văn hóa... Đến nay, đã giải ngân hơn 53 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 35%.

Các Các công trình thủy lợi, giao thông được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bình Liêu đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Cầu tràn Cáng Bắc (xã Lục Hồn) và kênh tưới Nà Lỳ (xã Húc Động) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 135.

8 tháng năm 2019, theo kết quả rà soát sơ bộ, 5 xã và 17 thôn ĐBKK còn lại của huyện đã đạt 3/4 tiêu chí bắt buộc, 4,5/6 tiêu chí linh hoạt của chương trình 135. Hết năm 2019, huyện Bình Liêu sẽ đưa tất cả các xã, thôn thoát khỏi diện ĐBKK.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, cho biết: Dù con đường về đích Đề án 196 của huyện vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai của cả hệ thống chính trị, huyện quyết tâm hoàn thành đưa 5 xã, 17 thôn còn lại ra khỏi diện ĐBKK, huyện bắt kịp các địa phương khác trong phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.