Thêm động lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp

Thứ Sáu, 02/08/2019, 15:16 [GMT+7]
.
.

Với 422.937ha đất rừng quy hoạch lâm nghiệp (chiếm tới 70% diện tích tự nhiên), Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác, phát triển rừng và đất lâm nghiệp cho nhiều mục tiêu. Để phát huy lợi thế này, thời gian qua, tỉnh đã và đang đề ra nhiều giải pháp, trong đó phải kể đến là việc triển khai xây dựng nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, dự thảo nghị quyết đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và đất rừng đã được quy hoạch; tập trung các giải pháp phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng gắn với phát triển du lịch sinh thái; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của rừng sản xuất; sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên rừng.

Cùng với đó, nghị quyết cũng đề ra những mục tiêu về việc đảm bảo và phát huy tốt vai trò của rừng và đất rừng trong bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; cải thiện sinh kế cho người dân, gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực và khuyến khích đầu tư vào các khâu trồng, sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản.

 

Công nhân Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm - nông nghiệp Quảng Ninh chăm sóc giống bạch đàn tại nhà huấn luyện cây.
Nhân viên Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm - nông nghiệp (Sở NN&PTNT) chăm sóc giống lâm nghiệp để phục vụ việc phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Tăng

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Sở NN&PTNT (đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết) đã chủ động đề xuất 3 nhóm nhiệm vụ chính, là: Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng, phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp; chế biến, thương mại lâm sản. Cùng với đó là 7 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó tập trung trước hết vào việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ngành chức năng; bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; nâng cao năng suất, chất lượng rừng và giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp.

Trước mắt, Sở NN&PTNT sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật để tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, nêu cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác rừng. Cùng với đó, ngay trong năm 2019, Sở sẽ nỗ lực hoàn thiện việc rà soát, sắp xếp và tái cơ cấu các công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được phê duyệt để tạo động lực mới cho hoạt động lâm nghiệp, trước hết là tạo nguồn lực, vùng nguyên liệu đủ lớn mạnh cho hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi từ giống tới khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Một nhiệm vụ trọng tâm cũng sẽ được thực hiện triệt để trong thời gian tới là rà soát và giải quyết dứt điểm việc vi phạm pháp luật liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, trong đó nổi cộm là tình trạng lấn chiếm đất rừng, các tồn đọng trong công tác giao đất, giao rừng tại một số địa phương; giải quyết triệt để tình trạng xung đột, mâu thuẫn lợi ích trong việc thực hiện quy hoạch ba loại rừng, đặc biệt là việc chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Sở NN&PTNT cũng sẽ nghiên cứu các phương án cụ thể để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, địa phương triển khai công tác nâng cao năng suất, chất lượng cũng như giá trị gia tăng của rừng và sản phẩm lâm nghiệp với trọng tâm là ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, chú trọng phát triển chế biến và tiêu thụ lâm sản và phát triển du lịch sinh thái...

Với sự nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp khi được chính thức ban hành chắc chắn sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, là tiền đề vững chắc để Quảng Ninh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp trong tương lai.

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.