Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản nhà nước

Thứ Ba, 27/08/2019, 10:34 [GMT+7]
.
.

Năm 2019 là năm tiếp tục của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017-2020, ngoài việc thực hiện tốt các chính sách, định mức, tiêu chuẩn của Trung ương và Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo quy định.

Thi công tuyến đường xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều.
 Thi công tuyến đường xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã nâng cao quyền tự chủ về tài chính, tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu; đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức trong chi tiêu, góp phần thực hiện hiệu quả công tác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các cấp ngân sách và tổ chức, đơn vị được thụ hưởng ngân sách nhà nước đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018, về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 78 đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, trong năm 2019 giao tăng mức tự chủ lên 100% cho 3 đơn vị (Trung tâm Y tế TP Móng Cái, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bảo tàng Quảng Ninh); giao tăng mức tự chủ từ 10%-70% cho 15 đơn vị; giao tự chủ một phần (10%) cho 3 đơn vị mới (Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu).

Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổng kinh phí nhà nước cấp cho các đơn vị trong năm 2019 giảm trên 38 tỷ đồng so với năm 2018; giảm trên 156 tỷ đồng so với định mức được quy định tại Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh.

Nguồn vốn XDCB hằng năm được tỉnh phân bố hợp lý, đảm bảo tiết kiệm cho các công trình. (Trong ảnh: Thi công đường dẫn cảng Bản Sen, huyện Vân Đồn).
Các công trình XDCB đều được chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ từ khâu tư vấn, giám sát đến tổ chức thi công. (Trong ảnh: Thi công đường dẫn cảng Bản Sen, huyện Vân Đồn).

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 5/12/2018 về quy định tổ chức thực hiện dự toán năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thực hiện giữ lại trên 37 tỷ đồng, tương ứng 10% kinh phí tự chủ (không bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp) của các đơn vị dự toán cấp tỉnh để bổ sung nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện giữ lại trên 84 tỷ đồng bổ sung nguồn cải cách tiền lương cấp huyện.

Việc mua sắm, trang bị thiết bị làm việc được các đơn vị triển khai tiết kiệm, đảm bảo định mức, chế độ quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính không tham mưu mua sắm xe công tác mới; thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô công theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, công tác mời thầu, tổ chức đấu thầu các dự án đều được các chủ đầu tư thực hiện công khai theo đúng quy định để lựa chọn các nhà thầu, tổ chức tư vấn, giám sát có năng lực. Qua công tác thẩm định thiết kế cơ sở tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch các địa phương đã giảm trừ sau thẩm tra, quyết toán hoàn thành của 543 dự án, với tổng số tiền trên 43 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, tại Hội thảo công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 12/6/2019 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 17/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 22 bậc so với kết quả năm 2017), thuộc nhóm các địa phương công bố tương đối đầy đủ ngân sách tỉnh.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.