Những người lính làm than Đông Bắc

Tổng Công ty Đông Bắc: Sôi nổi các phong trào thi đua

Thứ Bảy, 03/08/2019, 09:15 [GMT+7]
.
.

Với tinh thần thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Tổng Công ty Đông Bắc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng, có chủ đề, chỉ tiêu rõ ràng trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững. 

Đại tá Đỗ Mạnh Giáp, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy các cấp của Tổng Công ty đã quán triệt thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty năm 2019.

Đoàn viên Thanh niên TCT Đông Bắc thi đua trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường khu vực khai thác.
ĐVTN Tổng Công ty Đông Bắc trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường khu vực khai thác.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Nổi bật như: Máy com bai đào lò, máy khấu, trụ bảo vệ nhân tạo để khai thác triệt để tài nguyên trong lò chợ, giảm hệ số mét lò chuẩn bị sản xuất; ứng dụng thử nghiệm neo chất dẻo cốt thép để xử lý các đường lò áp lực lớn gây bùng nền; thay đổi biện pháp thi công móng băng nằm, công trình tuyến băng tải BT02, từ đổ tại chỗ sang đổ trong bãi và lắp đặt ngoài hiện trường...

Tổng Công ty đã chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Văn hóa doanh nghiệp và Bộ Quy tắc ứng xử; thực hiện xây dựng nền nếp chính quy gắn với tăng cường rèn luyện kỷ luật và thực hiện văn hóa công vụ. Tổng Công ty còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thi đua đột phá tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát chặt chẽ định mức vật tư, nguyên, nhiên liệu, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm; thu hồi và tái sử dụng vật tư, tiết giảm chi phí đầu vào; quản lý, sử dụng nguồn vốn lưu động chặt chẽ, hiệu quả…

m
CBCN Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Tổng Công ty Đông Bắc) thi công tuyến băng tải vận chuyển than từ kho chế biến ra Cảng Hồng Thái Tây (TX Đông Triều).

Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty còn tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” vào thực tế đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào do các cấp, ngành phát động, như: "Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"; "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt nội dung thi đua chuyên đề “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh phong trào xây dựng khu tập thể công nhân văn minh”. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng Công ty tăng cường chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động, như: “Thanh niên Tổng Công ty Đông Bắc rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Tổng Công ty Đông Bắc tiến công vào khoa học và công nghệ”; “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc"...

Những phong trào thi đua đã góp phần đổi mới, sắp xếp cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Đông Bắc đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ trên 4 triệu tấn than, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trúc Linh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.