Móng Cái: Triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng

Thứ Ba, 27/08/2019, 15:10 [GMT+7]
.
.

Thực hiện “Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng đối với diện tích đất có rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách do UBND các xã nhận bàn giao từ các đơn vị cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng của TP Móng Cái giai đoạn 2019-2020” (gọi tắt là Đề án giao đất, giao rừng) theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái đã tích cực phối hợp với đơn vị chức năng triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra.

Hiện nay, xã Bắc Sơn
Xã Bắc Sơn có 706,86ha đất lâm nghiệp UBND xã đang quản lý, thuộc phạm vi đề án giao đất, giao rừng của TP Móng Cái. 

Hiện nay, trên địa bàn TP Móng Cái có 28.835,15ha đất lâm nghiệp, trong đó: Rừng phòng hộ có 15.696,74ha; còn lại là rừng sản xuất. Xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, thành phố đặc biệt quan tâm triển khai công tác giao đất lâm nghiệp cho nhân dân phát triển kinh tế rừng.

Đến nay, thành phố đã thực hiện giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất trên địa bàn với tổng diện tích là 19.600,02ha, chiếm 68% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Tổng diện tích đất lâm nghiệp còn lại chưa được giao là 9.235,13ha, trong đó: Rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch phòng hộ nhưng do UBND các xã, phường đang quản lý là 3.151,34ha (bao gồm rừng phòng hộ vành đai biên giới và rừng phòng hộ ven biển). Diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đạt trên 5.333ha.

Theo kết quả rà soát 3 loại rừng của UBND tỉnh, TP Móng Cái đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giao đất, giao rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại 4 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với diện tích trên 1.852ha.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn 3.480,78ha đất lâm nghiệp của các hộ dân tham gia dự án trồng rừng Việt Đức nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), diện tích các hộ dân đang sử dụng nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ, diện tích UBND các xã, phường quản lý nhưng chưa giao. Đối với phần diện tích này UBND thành phố sẽ xây dựng Đề án giao đất, giao rừng để tiến hành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu (dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2020-2021).

Trên địa bàn xã Vĩnh Trung, tình trạng khai thác nhựa thông trái phép diễn ra phức tạp.
Trên địa bàn xã Vĩnh Trung, tình trạng khai thác nhựa thông trái phép diễn ra phức tạp.

Ông Vũ Tiến Chung, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Móng Cái, cho biết: Triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng, thành phố đã thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án tổng thể làm cơ sở xây dựng phương án cụ thể đối với từng xã; thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án giao đất, giao rừng của thành phố. Ban chỉ đạo giao các xã phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai việc giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT. Việc giao đất, giao rừng của các địa phương đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng. Theo đó, các xã đã tổ chức họp dân, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản thực hiện các thủ tục cần thiết để giao đất, giao rừng; các quy định về sản xuất kinh doanh, bảo vệ rừng.

Hiện 4 xã là Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, đo đạc, lập phương án giao đất, giao rừng, cho thuê đất theo đề án. Trong đó: Xã Hải Sơn có 53 hộ đăng ký. Đơn vị tư vấn đã đo đạc đã rà soát được 344,34/344,99ha tổng diện tích đề án trên địa bàn xã; xã Bắc Sơn có 706,86ha đất lâm nghiệp trong tổng diện tích đất, rừng được phê duyệt, đã có 58 hộ dân thuộc thôn Lục Phủ đăng ký; xã Vĩnh Trung đã đo đạc cho 16 hộ gia đình đang sử dụng đất thuộc phạm vi của đề án với tổng diện tích là 70,97/302,26ha đất lâm nghiệp UBND xã đang quản lý thuộc đề án; xã Vĩnh Thực cũng đã đo đạc cho 23 hộ gia đình đang sử dụng đất thuộc phạm vi của đề án, tổng diện tích là 51,74/375,62ha đất lâm nghiệp UBND xã đang quản lý thuộc đề án.

...do diện tích đất rừng của người dân và rừng thuộc các dự án chồng lấn khiến cho công tác quản lý của ngành chức năng, địa phương gặp nhiều
Tại xã Vĩnh Thực, tình trạng khai thác nhựa thông trái phép cũng đang diễn ra, ngành chức năng và địa phương đang khó khăn trong việc xử lý dứt điểm.

TP Móng Cái phấn đấu trong năm 2019 hoàn thiện công tác giao đất, giao rừng tại thực địa và cấp GCNQSDĐ cho mục đích lâm nghiệp cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, bản trên địa bàn các xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn với tổng diện tích 1.051,85ha. Năm 2020, hoàn thành công tác giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các hộ gia đình trên địa bàn các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với tổng diện tích 800,59ha. Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.