Hải Hà nỗ lực bảo vệ tài nguyên, môi trường: Đồng bộ các giải pháp

Thứ Tư, 14/08/2019, 17:12 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu phát triển bền vững, huyện Hải Hà đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường nói chung, đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực này nói riêng.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Hải Hà đã trồng mới 60,5 ha rừng ngập mặn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Từ năm 2018 đến nay, huyện Hải Hà đã trồng mới 60,5ha rừng ngập mặn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, hiện nay các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn huyện đạt mức khá cao: Tỷ lệ che phủ rừng đạt và giữ vững 61%; tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch đô thị đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Quảng Hà được thu gom, xử lý đạt 100%; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý; tỷ lệ dân cư nông thôn có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 13/15 xã, đạt 86%; 100% khu công nghiệp có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường được phát hiện và xử lý.

Để có được những kết quả trên, huyện Hải Hà đã thực hiện lồng ghép các nội dung chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường tại các cuộc họp hàng tuần, hàng quý. Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan, ban, ngành của huyện đã tổ chức 18 hội nghị chuyên đề tuyên truyền pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Đa dạng sinh học và phát triển rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ tài nguyên đất đai, khoáng sản.

Huyện Hải Hà đã giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép tại xã Phú Hải.
Huyện Hải Hà đã giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép tại xã Phú Hải.

Cùng với đó, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước và khoáng sản, khắc phục tình trạng đất hoang hóa, dự án, quy hoạch treo; thường xuyên kiểm tra, đề xuất và thu hồi đất các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về sử dụng đất trên địa bàn. Theo đó, huyện Hải Hà đã đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất đối với 3 dự án; hủy bỏ chủ trương, địa điểm, quy hoạch, chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 7 dự án không đảm bảo yêu cầu về tiến độ và quy hoạch thực hiện dự án. UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời đối với một số hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt cả về quy mô và tần suất. Năm 2018 và những tháng đầu năm nay, huyện đã kiểm tra, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm về môi trường, xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 triệu đồng.

Năm 2018 và những tháng đầu năm nay, huyện Hải Hà đã xử lý
Từ năm 2018 đến nay, huyện Hải Hà đã xử lý 11 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với việc kiểm soát các nguồn thải phát sinh tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt động dự án; hoàn thành các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành, được nghiệm thu hoàn thành và được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động xả thải. Đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thải phát sinh tại khu công nghiệp.

Hiện nay, toàn bộ nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà đều được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, đáp ứng yêu cầu QCVN 40:2011/BTNMT. Tỷ lệ nước thải phát sinh đạt 90% công suất vận hành của Trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN với công suất 6.000m3/ngày đêm...

Với các biện pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, huyện Hải Hà đang nỗ lực nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và huy động sức dân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải phát sinh trên địa bàn; tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, huyện tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi  trường; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi gây ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng...

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.