Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào KCN, KKT

Thứ Hai, 29/07/2019, 12:27 [GMT+7]
.
.

Với những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 25.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.

Sản xuất dầu thực vật Cái Lân, tại KCN Cái Lân (TP Hạ Long).
Sản xuất dầu thực vật Cái Lân, tại KCN Cái Lân (TP Hạ Long).

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, hiện trong các KCN, KKT có 236 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực (bao gồm các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN), với 61 dự án FDI có tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 2.800 triệu USD và 175 dự án trong nước có tổng số vốn đầu tư đạt 45.455 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của khối doanh nghiệp FDI trong các KCN, KKT ước đạt 926 triệu USD, khối doanh nghiệp trong nước ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018; thu nộp NSNN 730 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Để có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN, KKT.

Hạ tầng KKT Vân Đồn đang được nhiều nhà đầu tư hoàn thiện.
Hạ tầng đô thị KKT Vân Đồn đang được nhiều nhà đầu tư hoàn thiện (Trong ảnh: Khu đô thị Phương Đông).

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý KKT tỉnh, cho biết: Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc bám sát vào điều kiện thực tiễn để theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN, KKT triển khai thực hiện các dự án theo đúng cam kết với tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được đăng ký thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ; đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 47/47 TTHC.

Ban Quản lý KKT tỉnh cũng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các KCN, KKT thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Đặc biệt, Ban Quản lý KKT đã thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong KCN, KKT, đến nay đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 349 lượt doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết TTHC; thực hiện tư vấn, lập, trình thẩm định và phê duyệt 7 hồ sơ ở 3 lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư và môi trường.

Từ những nỗ lực đó, trong 6 tháng đầu năm, các KCN, KKT đã thu hút mới 7 dự án đầu tư, bao gồm 1 dự án FDI với số vốn đăng ký 0,4 triệu USD và 6 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn 6 dự án FDI, với số vốn tăng thêm trên 137 triệu USD và 2 dự án trong nước, với số vốn tăng thêm 276 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN, KKT đạt khoảng 4.440 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư FDI đạt khoảng 3.143 tỷ đồng, đạt trên 45% kế hoạch năm.

KCN Sông Khoai đang được Tập đoàn Amata triển khai công tác san lấp mặt bằng.
KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) đang được Tập đoàn Amata triển khai công tác san lấp mặt bằng.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT tỉnh đang hoàn chỉnh thủ tục, đề xuất UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án và chủ trương điều chỉnh 2 dự án; thực hiện thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 4 dự án; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đầu tư đối với 1 dự án và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư cho 4 dự án.

Song song với đó, Ban Quản lý KKT tỉnh cũng đang tích cực tham mưu, hoàn thiện và triển khai Đề án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý, vận hành KCN Cái Lân; Đề án thành lập KCN Tổ hợp công nghệ Thành Công (KCN Việt Hưng giai đoạn 2) và Đề án bổ sung quy hoạch KKT Quảng Yên vào quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam; đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN xây dựng khu xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động; hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút nguồn lao động; đôn đốc các chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND địa phương đẩy nhanh công tác GPMB các KCN và dự án trọng điểm trên địa bàn KKT.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.