Sở Tài chính: Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Thứ Hai, 01/07/2019, 08:02 [GMT+7]
.
.

Dự toán năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua với tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 41.500 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nội địa là 35.500 tỷ đồng; thu thuế XNK 8.000 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019, đảm bảo cân đối ngân sách tỉnh, từ đầu năm tới nay, ngành Tài chính đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp.

Bộ phận một cửa của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh luôn tạo thuận lợi phục vụ các tổ chức và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục liên quan đến tài chính được nhanh gọn.
Bộ phận một cửa của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn tạo thuận lợi cho các tổ chức và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2019, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách đạt hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương và các cơ quan thu phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, chuyển giá; tích cực khai thác các nguồn thu tiềm năng như thu nội địa, thu thuế ngoài quốc doanh, tiền đất; tập trung giải quyết những vướng mắc, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục rà soát phí, lệ phí để xây dựng phương án và lộ trình điều chỉnh mức thu kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để tham mưu các biện pháp bình ổn giá; tham mưu xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên, bảng hệ số giá đất sát với thực tế, tổ chức thẩm định giá đất đảm bảo đúng chính sách; tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Thực hiện giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% về tài chính theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh các giải pháp triển khai hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, cũng như triển khai hiệu quả sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh (phấn đấu hết năm 2019 có 60% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thực hiện dịch vụ hóa đơn điện tử).

Cùng với các giải pháp trên, đơn vị còn tăng cường công tác thanh tra tài chính, trong đó tập trung vào công tác quản lý, sử dụng ngân sách cấp huyện, xã, các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, để làm tốt công tác tham mưu điều hành chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Cán bộ Thanh tra Sở Tài chính nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo sau mỗi đợt thanh tra để kịp thời chấn chính, rút kinh nghiệm cho cơ sở, địa phương. Đồng thời tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh có các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả. phục vụ những và
Cán bộ Thanh tra Sở Tài chính nghiên cứu các cơ chế, chính sách để tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh về các giải pháp tăng thu ngân sách.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 23.924 tỷ đồng (bằng 58% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, thu hoạt động XNK ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018; thu nội địa ước đạt 18.635 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Có 6/14 địa phương có số thu bình quân đạt cao so với dự toán, là: Cô Tô (73%), Đầm Hà (76%), Hạ Long (63%), Hoành Bồ (64%), Đông Triều (84%), Quảng Yên (52%)...

Công tác điều hành chi ngân sách cũng được Sở Tài chính tham mưu tỉnh chỉ đạo các cấp thực hiện chủ động, tích cực; đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và các nhiệm vụ quan trọng đột xuất như khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, các nhu cầu về chi an sinh xã hội. Theo đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, ước thực hiện đạt 8.599 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 3.736 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, bằng 89% cùng kỳ năm 2018; chi thường xuyên ước đạt 4.669 tỷ đồng, bằng 38% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ 2018.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Sở Tài chính chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. Hiện đã thực hiện 71 cuộc thanh tra KT-XH. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 23 cuộc, kết luận, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 5,5 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 44 tập thể. Thanh tra cấp huyện triển khai 48 cuộc, kiến nghị thu hồi về NSNN 1,073 tỷ đồng, kiến nghị vi phạm về đất đai trên 9.000m2. Hoạt động thanh tra trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và xử phạt hành chính 1.819 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 3,243 tỷ đồng.

Ngành QLTT tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần đắc lực tăng thu nội địa ở địa phương đạt hiệu quả.
Ngành QLTT tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần đắc lực cùng các ngành chức năng tăng thu nội địa ở địa phương đạt hiệu quả.

Qua công tác thanh, kiểm tra góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện hiệu quả các quy định, quy trình công khai dự toán, quyết toán NSNN, cũng như lập thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc... góp phần tạo nguồn thu vững chắc, ổn định và lâu dài cho ngân sách địa phương.

Những tháng còn lại của năm 2019, nhằm đảm bảo hoàn thành thu NSNN theo kịch bản đề ra, Sở Tài chính tiếp tục bám sát cơ cấu các khoản thu giao dự toán, đảm bảo hoàn thành tổng số và chi tiết các khoản thu. Đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, quản lý chặt các nguồn thu, đối tượng thu, tránh thất thu ngân sách (đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn); nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách...

Tuấn Hương

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.