Hải Hà: Cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thứ Hai, 15/07/2019, 15:10 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Hải Hà đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Đặc biệt, huyện luôn thực hiện tốt việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, đã có 247/304 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Hải Hà được giải quyết theo quy trình mức độ 3, mức độ 4.
Hiện nay, đã có 247/304 thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà được giải quyết theo quy trình mức độ 3, mức độ 4.

Hiện nay, toàn huyện có 214 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư trên 15.358 tỷ đồng với hơn 11.500 lao động. Trong số 214 doanh nghiệp, HTX thì có 12 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 13.500 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có khoảng 13 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 600 hộ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hà, cho biết: Với tinh thần tiếp tục triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong cải cách hành chính, huyện Hải Hà tập trung rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện là 385 thủ tục thuộc hơn 20 lĩnh vực. Trong đó có 304 thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, đã giải quyết theo quy trình mức độ 3, mức độ 4 là 247/304 thủ tục, đạt 81,25%; thẩm định, phê duyệt tại chỗ 304/304 thủ tục; trên 60% thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết trên trang dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ giải quyết trong 6 tháng đầu năm tại Trung tâm Hành chính công huyện đạt hơn 7.780 hồ sơ. Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước tiếp tục giữ vị trí thứ 5 các địa phương trong tỉnh.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, UBND huyện đã công bố danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện năm 2019, định hướng đến năm 2020; rà soát, bổ sung thêm 11 danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện. Tuyên truyền một số văn bản quy định chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư; đăng tải trên trang fanpage DDCI Hải Hà những bài viết về tiềm năng, lợi thế và các hoạt động của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là các địa danh du lịch của huyện như: Cái Chiên, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồi chè Hải Hà....; các hoạt động liên quan đến Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Hải Hà, Hội nghị tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư huyện Hải Hà năm 2019...

Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.
Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.

Đặc biệt, huyện Hải Hà duy trì tổ chức hội nghị tiếp xúc và hỗ trợ doanh nghiệp định kỳ hàng quý để kịp thời giải đáp thoả đáng những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp. Những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp được trả lời, giải đáp trực tiếp và có văn bản gửi đến doanh nghiệp đúng thẩm quyền. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong huyện có thêm việc làm, huyện đã làm việc với các doanh nghiệp trong KCN Cảng biển Hải Hà, có sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong KCN với Hội Doanh nghiệp; phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mô hình “Cà phê doanh nhân” với sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa lãnh đạo huyện Hải Hà với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện tại, huyện Hải Hà đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương; tập trung phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng KCN Cảng biển Hải Hà; tiếp tục thực hiện hiệu quả “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại Trung tâm Hành chính công huyện. Đặc biệt, huyện triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả chương trình “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp, trong đó có việc đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ và hướng dẫn cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

Quế Ninh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.