Thành quả từ 2 Nghị quyết "xương sống" phát triển du lịch, dịch vụ

Thứ Hai, 24/06/2019, 08:51 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đã dành sự quan tâm rất lớn cho phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đáng chú ý, với việc thực hiện 2 nghị quyết “xương sống” là Nghị quyết số 07-NQ/TU (ngày 24/5/2013) về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 02-NQ/TU (ngày 5/2/2016) về phát triển dịch vụ, đã tạo những bước tiến lớn trong phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh. Chỉ trong hơn 6 năm, nhất là hơn 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã có sự thay đổi ngoạn mục, trở thành địa phương có tốc độ phát triển dịch vụ, du lịch vào loại nhanh của cả nước.

Thay vì ở Quảng Ninh 5 ngày, tỷ phú Joe Lewis (ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur) đã lưu du thuyền của mình tới nửa tháng để tham quan những địa điểm du lịch đẹp của tỉnh.
Tỷ phú Joe Lewis (ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur) đã lưu du thuyền của mình tới nửa tháng để tham quan những địa điểm du lịch đẹp của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hùng Sơn

Đánh giá về thực hiện các nghị quyết phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch của tỉnh giai đoạn 2013-2020, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra ngày 21/6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương đã có sự quyết liệt, có nhiều đổi mới. Đặc biệt, đã bám sát với mục tiêu, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ.

Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn. Cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chương trình hành động (hoặc nghị quyết chuyên đề), kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế. Đáng chú ý, những nội dung này không chỉ được thực hiện quyết liệt ở một số địa bàn được xác định là trọng điểm du lịch từ trước, mà đã lan tỏa ra 14/14 địa phương. Qua đó, tạo khí thế thi đua, thậm chí là “cạnh tranh” để phát triển du lịch, dịch vụ ở mỗi địa phương. Điều này thể hiện rất rõ ở việc hiện nay các địa phương đều xác định được những tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, dịch vụ của mình là gì; đồng thời, xây dựng được những giải pháp cụ thể để biến tiềm năng thành những sản phẩm dịch vụ rõ ràng, cụ thể, có thể đong đếm, đánh giá được.

Hệ thống giao thông của Quảng Ninh ngày càng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu du lịch cho người dân và du khách.
Hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân và du khách. Ảnh: Hùng Sơn

Giai đoạn 2013-2018, nguồn vốn ngân sách nhà nước đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch, dịch vụ, tổng số khoảng 186 dự án, kinh phí ước đạt 16.662 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư trực tiếp cho du lịch 928,59 tỷ đồng, cho thương mại, dịch vụ 78,782 tỷ đồng; các dự án hỗ trợ phát triển du lịch 13.403 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ 2.251 tỷ đồng.

Từ sự quyết tâm đồng bộ này, đến nay nhiều chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết số 07-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ so với thời điểm năm 2015. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, cụ thể: Năm 2016 tăng 11,8%, năm 2017 tăng 13,6%, năm 2018 tăng 14,2%.

Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt hoặc vượt mục tiêu Nghị quyết đặt ra, như: Tổng số khách du lịch đến tỉnh đạt trên 12,2 triệu lượt, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế; thời gian lưu trú trung bình của du khách từ 2,7-3 ngày trở lên; tổng doanh thu từ du lịch giai đoạn 2016-2018 đạt 42.800 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch ước đạt 2.750 tỷ đồng, chiếm 9% tổng thu ngân sách nội địa; giải quyết việc làm cho khoảng 119.000 lao động trực tiếp...

Du khách thích thú nghe thuyết minh về quy trình lấy ngọc trai tại làng chài Vùng Viêng.
Du khách thích thú tìm hiểu quy trình lấy ngọc trai tại làng chài Vung Viêng. Ảnh: Thái Bình

Lĩnh vực dịch vụ thương mại thời gian qua cũng có sự tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 năm trở lại đây đạt 364.892 tỷ đồng, tăng bình quân 17,8%/năm (cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU). Trong đó, từ năm 2016-2018, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt 220.910 tỷ đồng, tăng bình quân 17,8%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 6 năm đạt 10,766 tỷ USD, tăng bình quân 7,8%/năm (tăng gấp 2 lần so với mục tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TU).

Các lĩnh vực về dịch vụ giáo dục đào tạo và dạy nghề; dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ thông tin truyền thông; dịch vụ y tế; dịch vụ tài chính; dịch vụ vận tải... cũng đã và đang có những bước tiến quan trọng. Quảng Ninh hiện được Trung ương đánh giá là địa phương không chỉ phát triển các lĩnh vực dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, mà còn có những dịch vụ cao cấp, đáp ứng xu hướng trong tương lai.

Theo tính toán của cơ quan tham mưu tỉnh, dự báo đến hết năm 2020, Quảng Ninh sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra của các nghị quyết phát triển du lịch, dịch vụ. Riêng đối với chỉ tiêu “tỷ trọng dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm 48-49%” đang được coi là chỉ tiêu khó, vì đến hết năm 2018 tỉnh mới đạt 44,8%. UBND tỉnh đang quyết tâm đặt ra kế hoạch năm 2019 đạt 46,5% để hoàn thành chỉ tiêu 48% năm 2020.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.