Sở TN&MT: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Thứ Năm, 06/06/2019, 07:55 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. Nhờ đó, đơn vị đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên địa bàn.

a
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, Sở TN&MT đã phân công các phó giám đốc bố trí thời gian hợp lý hàng ngày để trực tiếp phê duyệt các TTHC đã được thẩm định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ngoài ra, còn ủy quyền cho 2 cán bộ trực tiếp làm việc tại Trung tâm ký một số TTHC để việc giải quyết được nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Sở cũng đa dạng hóa các phương thức tiếp nhận hồ sơ TTHC, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, như: Thực hiện nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cùng với đó, Sở cũng thường xuyên rà soát các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Hiện một số TTHC có tần suất giao dịch cao như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đã được cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết; đặc biệt, thực hiện giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xuống còn 7 ngày.

Không chỉ được rút ngắn về thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt, phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của cá nhân và tổ chức. 100% TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã được niêm yết, công khai tại Văn phòng Sở, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Hành chính công tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử thành phần, fanpage của Sở. Các cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cũng được bố trí thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trong năm 2018, Sở đã thực hiện tiếp nhận tổng số 1.813 lượt hồ sơ (tiếp nhận mới trên 1.674 lượt hồ sơ, 139 lượt hồ sơ từ kỳ cũ chuyển qua); thực hiện giải quyết được 1.618 hồ sơ (892 hồ sơ giải quyết trước hạn, 726 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn). Riêng 5 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiếp nhận 872 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn 426 hồ sơ, đúng hạn 240 hồ sơ, quá hạn 1 hồ sơ, các hồ sơ còn lại vẫn đang hạn giải quyết.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã xây dựng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có các thủ tục về đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công và đăng ký quyền sử dụng đất. Đồng thời, theo dõi, cập nhập thông tin trên fanpage của Sở để phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp sở, đồng thời theo dõi, tiếp nhận thông tin, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Những nỗ lực của Sở TN&MT trong cải cách TTHC đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện qua kết quả chỉ số DDCI năm 2018, khi vươn lên vị trí thứ 2, với 77,72 điểm. Trong đó có các chỉ số tăng thứ hạng và tăng điểm so với năm 2017, như: Tính năng động và hiệu lực của chính quyền (thứ 1); Chi phí không chính thức (thứ 3); Vai trò người đứng đầu (thứ 2); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (thứ 9); Chi phí thời gian (thứ 12).

Mặc dù đã có sự nỗ lực, quyết tâm cao, nhưng với đặc thù ngành quản lý nhiều lĩnh vực phức tạp, nhất là đất đai thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, khối lượng công việc phát sinh nhiều, trong khi cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện, dẫn đến việc thực hiện các quy định còn lúng túng, cần nhiều thời gian để cải cách. Chính vì vậy, một số chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI chỉ đạt mức trung bình và thấp. Các chỉ số SIPAS đo lường sự hài lòng của người dân và chỉ số cải cách hành chính Par-Index năm 2018 của Sở đứng ở vị trí thấp. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong thời gian tới, lãnh đạo Sở TN&MT khẳng định: Sở tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo hướng thuận tiện cho các doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát đề xuất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; cập nhật công khai, minh bạch các thông tin về tài nguyên và môi trường. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân; tiếp tục rà soát các quy định chồng chéo, bất cập, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh và Trung ương xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và thống nhất.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.