Nâng cao đời sống người dân ở các xã đặc biệt khó khăn

Thứ Ba, 04/06/2019, 08:38 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Hiện thực hoá mục tiêu này, tỉnh đang tập trung huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho người dân.

Tuyến đường nối thôn Khe Lèn (xã Đồng Lâm) với thôn Khe Cát (xã Tân Dân) huyện Hoành Bồ hoàn thiện, tạo động lực cho 2 thôn phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyến đường nối thôn Khe Lèn (xã Đồng Lâm) với thôn Khe Cát (xã Tân Dân) huyện Hoành Bồ hoàn thiện, tạo động lực cho 2 thôn phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Ngô Dịu

Theo đó, Quảng Ninh xác định nhiệm vụ đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không của riêng một sở, ngành, địa phương nào, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Với tinh thần đó, ngay khi triển khai, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phân cấp, trao quyền để các địa phương chủ động trong thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, kịp thời điều chỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, nhằm đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương đã cụ thể hóa và triển khai kịp thời; thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các địa bàn được phân công phụ trách và hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Các đơn vị xây dựng đề cương, biểu mẫu cụ thể để hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo chính xác, chi tiết từ cơ sở, rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Riêng khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phân công, chỉ đạo tổ chức hội, đoàn thể cấp dưới tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp thực hiện chương trình, đề án.

Các huyện có chương trình, đề án đã chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, quán triệt đến các phòng, ban, UBND các xã và các thôn; cụ thể hóa và tập trung thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, thực hiện các giải pháp đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cơ sở nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp lý của người dân. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công việc, giải ngân vốn, chủ động lồng ghép được các nguồn vốn cùng mục tiêu và huy động nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia đóng góp của cộng đồng, người dân trong thực hiện…

Trong giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đã dành trên 116 tỷ đồng hỗ trợ người dân các xã, thôn ĐBKK thực hiện 200 dự án phát triển sản xuất và mô hình sản xuất (gồm 196 dự án sản xuất do địa phương đảm nhiệm và 4 mô hình sản xuất do sở, ngành đảm nhiệm). Qua đó, 6.670 hộ dân vùng ĐBKK, trong đó 4.688 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là dân tộc thiểu số đã được tham gia, phát triển sản xuất và hưởng lợi.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng dành nguồn lực hỗ trợ các hộ dân khó khăn ở cả các xã, thôn vùng ngoài danh mục ĐBKK và huyện nghèo (theo danh mục thuộc Chương trình 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ). Cụ thể, tỉnh dành 12,6 tỷ đồng giúp 1.024 hộ đẩy mạnh sản xuất, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh chiếm đến 11,6 tỷ đồng, vốn đóng góp của nhân dân bằng tiền mặt và hiện vật là 1 tỷ đồng.

Theo thống kê của tỉnh, giai đoạn 2016-2018, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 4.000 hộ dân thoát nghèo, thoát cận nghèo, trong đó khu vực xã, thôn ĐBKK, vùng 135 chiếm đến hơn 60%. Riêng năm 2018, toàn tỉnh có 4.248 hộ thoát nghèo, cận nghèo thì khu vực ĐBKK, vùng 135 chiếm tới gần 2.700 hộ.

TX Quảng Yên trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, khó khăn có ý chí vươn lên nhưng không có điều kiện sản xuất tại địa phương.
TX Quảng Yên trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo có ý chí vươn lên nhưng không có điều kiện sản xuất. Ảnh: Thuỳ Dương (CTV)

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đề án 196 cũng được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Riêng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án 196 tại các địa phương Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà... và địa bàn phân công phụ trách, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện...

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135; không còn xã ĐBKK và cơ bản không còn thôn, bản ĐBKK; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ. Những kết quả trên sẽ là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135 và đưa toàn bộ các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK vào năm 2020, theo đúng mục tiêu đề ra.

Hoài Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.