Hoành Bồ: Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Thứ Bảy, 01/06/2019, 13:22 [GMT+7]
.
.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, diện mạo các xã nghèo, vùng sâu, xa của huyện Hoành Bồ đã ngày một khởi sắc; đời sống người dân từng bước được nâng lên. Từ những kết quả đạt được, Hoành Bồ đang tiếp tục thực hiện đa dạng các giải pháp, nỗ lực để giảm nghèo bền vững.

Đổi thay trên những vùng đất khó

Trở lại các xã miền núi, vùng khó của huyện Hoành Bồ, dễ dàng thấy nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng trên những mảnh đất này. Nhiều ngôi nhà mới to đẹp được xây dựng; trường học khang trang; người dân tham gia phát triển kinh tế với những mô hình mới… Nhờ đó, số hộ thoát nghèo ngày càng tăng, một số gia đình còn vươn lên làm giàu. Kết quả ấy được thể hiện rõ rệt khi tỷ lệ hộ nghèo tại Hoành Bồ đã giảm từ 6,26% năm 2016 xuống còn 1,75% cuối năm 2018, hộ cận nghèo còn 4,44%. Đặc biệt, nhờ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, đến cuối năm 2017, hai xã Đồng Sơn, Đồng Lâm đã chính thức được thoát diện xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Hết năm 2018, các thôn Khe Cát, Khe Lèn cũng đã đủ điều kiện ra khỏi diện này.

Để có được những chuyển biến đáng mừng ấy, huyện Hoành Bồ đã lồng ghép thực hiện các chương trình, dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn, đã có 34 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã, thôn ĐBKK được hỗ trợ xây dựng; hơn 500 hộ nghèo được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Huyện và các xã cũng tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo như mô hình trồng ba kích, nuôi gà thương phẩm, nuôi trâu sinh sản, nuôi dê…

Nhiều mô hình thoát nghèo được
Huyện Hoành Bồ tập trung hỗ trợ sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo.

Thông qua các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… trên địa bàn kết hợp với các xã, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo như: Chương trình cho vay hộ nghèo; chương trình cho vay xây nhà ở; vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó; cho vay học sinh, sinh viên nghèo… Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đến hết năm 2018 đạt trên 208 tỷ đồng, với số khách hàng trên 9.000 người. Có được vốn, người nghèo có thêm lực đẩy để phát triển sản xuất, làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, để người nghèo có được những kĩ năng nghề, tạo thu nhập ổn định, huyện Hoành Bồ đã mở 19 lớp đào tạo nghề cho gần 400 lao động nông thôn; đồng thời giới thiệu giải quyết việc làm cho 2.504 lao động. Từ nay đến hết năm 2019, huyện sẽ tiếp tục mở thêm 2 lớp đào tạo nghề nữa cho khoảng 75 lao động. Cùng với đó, huyện cũng hỗ trợ lắp đặt đầu thu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… được tiếp cận thông tin.

Đa dạng giải pháp giảm nghèo 

Xác định công tác giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội vùng khó, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, huyện Hoành Bồ đang nỗ lực triển khai đa dạng các giải pháp để tiếp tục giảm nghèo bền vững.

Ông Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, cho biết: Hoành Bồ đang tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, thôn ĐBKK bằng cách lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc chương trình ở các xã, thôn diện ĐBKK của trung ương và của tỉnh, như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 (Đề án 196)… Trong đó, huyện quan tâm hỗ trợ sản xuất tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân; cùng với đó là thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội như: Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình…

Các công trình
Các công trình mới đang được xây dựng làm thay đổi bộ mặt xã thuộc diện ĐBKK của huyện Hoành Bồ.

Để có công tác trợ giúp cụ thể, hiệu quả với từng đối tượng hộ nghèo, huyện phân loại rõ nhóm đối tượng. Với hộ bảo trợ xã hội gồm người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội và không có người trong độ tuổi lao động, huyện sẽ giao chính quyền cấp xã phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vận động sự chung tay giúp đỡ giúp những hộ này để có mức sống thoát nghèo. Những hộ có nhân khẩu còn khả năng lao động, nhất là hộ trẻ tuổi, địa phương sẽ trợ giúp tư vấn và tạo việc làm, cho vay vốn ưu đãi hỗ trợ sản xuất.

Với những kết quả đạt được giai đoạn 2016-2018, trong năm 2019, Hoành Bồ quyết tâm đạt chỉ tiêu giảm nghèo 100 hộ, phấn đấu đến cuối năm chỉ còn 133 hộ nghèo (tương ứng tỷ lệ hộ nghèo là 1%); hộ cận nghèo giảm 183 hộ, xuống còn 407 hộ (3,06%). Hết năm 2019, toàn huyện phấn đấu không còn thôn, xã ĐBKK khi xã Kỳ Thượng và các thôn còn lại thoát diện ĐBKK.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Quốc Hưng cho biết thêm, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực khi số người tham gia vay vốn hỗ trợ sản xuất, người đăng ký thoát nghèo tăng lên, song hiện một trong những khó khăn cản trở công tác giảm nghèo tại Hoành Bồ vẫn là nhận thức của người dân chưa đồng đều, một số còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy sự tích cực, ý chí vươn lên thoát nghèo, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, huy động sự tham gia của người dân để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo một cách bền vững.

Linh An

.
.
.
.
.
.
.
.