Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 27/06/2019, 12:11 [GMT+7]
.
.

Xác định sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh, Quảng Ninh đã cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, mang tính cốt lõi, mở rộng cánh cửa cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong đầu tư, kinh doanh. Trong đó, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai tới tất cả các cấp, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp của tỉnh quý II/2019. Ảnh: Minh Hà
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp của tỉnh quý II/2019. Ảnh: Minh Hà

Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Đồng thời, tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, hàng năm, tỉnh ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong hoạt động hỗ trợ pháp lý. Các ngành, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc thành lập đoàn công tác để thực hiện hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực như khoáng sản, xây dựng, đất đai, thuế, lao động, bảo hiểm, y tế, môi trường...

Một trong những hoạt động hiệu quả trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đó là xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Các sở, ngành đã kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của ngành và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cùng với đó, củng cố, nâng cấp các chuyên trang, chuyên mục và kiểm tra xây dựng trang thông tin điện tử có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do tỉnh ban hành đều được đăng tải. Đến nay, các doanh nghiệp có thể tự khai thác, sử dụng miễn phí các văn bản trên trang thông tin điện tử này. Doanh nghiệp dễ dàng cập nhật, chủ động nắm bắt những quy định, hướng dẫn của ngành tại địa phương, cập nhật thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ, tiến độ thực hiện các chính sách, tư vấn trực tuyến.

Chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chuyên trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh.

Cùng với đó, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Thông qua công tác tập huấn, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thiết lập số điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử; bản tin chuyên ngành; giải đáp trực tiếp tại bộ phận chuyên môn của cơ quan, đơn vị... Các nội dung hỏi đáp, kiến nghị của doanh nghiệp trên fanpage được rà soát thường xuyên, giải đáp kịp thời.

Các sở, ngành cũng chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các tổ chức hội trong các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp của tỉnh, tổ chức các phiên Café doanh nhân về các chuyên đề: Công nghệ sáng tạo; kết nối hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp; tổ chức hội thảo gắn kết công tác đào tạo với yêu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp... Đơn cử Sở Tư pháp, 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hợp đồng kinh tế, hồ sơ tiếp cận vay vốn cho 100 người đại diện các hợp tác xã, chủ trang trại tại huyện Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái; tham gia đoàn liên ngành để tuyên truyền, giới thiệu về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 6 địa phương; biên soạn, in ấn 16.800 tờ gấp pháp luật về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để cấp phát cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Ngoài ra, để nâng cao hơn hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các cấp, ngành đẩy mạnh, đơn giản hóa quy trình giải quyết. Các đơn vị xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, quy trình thực hiện một số nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn. Các thủ tục hành chính của các ngành đều thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, đăng ký trực tuyến mức độ 3, rút ngắn thời gian giải quyết...

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.