Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp

Thứ Bảy, 29/06/2019, 06:24 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 243.830ha, phân bố ở cả 14 địa phương. Tận dụng lợi thế sẵn có, với quan điểm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tỉnh đã tập trung, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư xây dựng mới và triển khai nâng cấp, cải thiện gần như toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đắc lực cho quá trình sản xuất nông nghiệp bền vững.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh dành nhiều nguồn lực thi công các dự án phục vụ cho phát triển nông nghiệp.
Thi công cống tiêu thoát nước đê Hà Nam (TX Quảng Yên).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2009-2018, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hơn 100 dự án, công trình thủy lợi từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh và các địa phương. Một số dự án trọng điểm, như: Dự án tổng thể nâng cấp đê Hà Nam; hệ thống đê biển; đầu tư xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước Đầm Hà Động, Hồ Khe Cát... Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 179 hồ chứa nước ngọt các loại; 101 trạm bơm tưới, tiêu; 243 cống tiêu, gần 5.000km kênh mương; gần 400km đê các loại.

Ông Vương Đình Việt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Với sự đầu tư của Trung ương và tỉnh, hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh đã có 5 công trình hồ chứa nước ngọt được xây dựng mới, cùng với đó là nâng cấp, sửa chữa 79 hồ chứa nước ngọt và xây mới, nâng cấp, sửa chữa 22 trạm bơm tiêu thoát. Các công trình này đều phát huy hiệu quả sau đầu tư, phục vụ đắc lực cho công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; đồng thời đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Kênh mương được kiên cố hóa
Hệ thống kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Đầm Hà.

Chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng đã được tỉnh quan tâm đầu tư. Trong đó, đã ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách lên đến 70% cho các kênh mương loại 3. Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số gần 5.000km kênh mương, đến hết năm 2018 đã kiên cố hóa được trên 1.748km kênh mương, trong đó hệ thống kênh chính và kênh cấp 1 cơ bản đã được kiên cố hết, hiện còn lại kênh cấp 3 và kênh nội đồng đang được tiếp tục đầu tư theo lộ trình. 

 
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Quảng Ninh thời gian qua. Nhờ đó đã thúc đẩy quá trình phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế nông nghiệp, đóng góp tích cực đảm bảo an ninh lương thực, phục vụ quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

TX Đông Triều, địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp tập trung lớn nhất tỉnh, với tổng diện tích trên 12.000ha. Xác định được tầm quan trọng của kinh tế nông nghiệp, hằng năm, địa phương luôn ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, như giao thông nội đồng, kênh mương dẫn nước, tưới tiêu, nâng cấp các hồ chứa nước, các trạm bơm tiêu, thoát nước. Hiện trên địa bàn thị xã có trên 348km kênh mương, thì có đến 216km kênh mương được kiên cố hóa; 13/30 hồ đập được đầu tư nâng cấp; 5/25 trạm bơm được sửa chữa, nâng cấp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Đông Triều, trong giai đoạn 2019-2020, đơn vị tiếp tục được UBND TX Đông Triều giao phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư hạ tầng 8 vùng sản xuất tập trung, với tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được ưu tiên đầu tư, kiên cố hóa trên 5,5km kênh mương, trên 8,6km đường bê tông, trên 3,3km đường cấp phối.

Đảm bảo nước tưới tiêu các diện tích đất canh tác
Hệ thống thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu cho các diện tích đất canh tác. (Trong ảnh: Sản xuất nông nghiệp tại TX Quảng Yên)

Ông Nguyễn Văn Nghì, Chủ nhiệm HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Hồng Phong (TX Đông Triều), cho biết: Việc triển khai đầu tư các công trình thủy lợi tại Đông Triều thời gian qua đã tạo điều kiện cho người nông dân cũng như các xã viên HTX chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong việc triển khai sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những vùng sản xuất chuyên canh lúa. Trước đây, việc thiếu nước tưới tiêu diễn ra thường xuyên, dẫn đến năng suất không ổn định; việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng cũng gặp khó khăn. Nay các cánh đồng mẫu lớn của thị xã có hệ thống giao thông, kênh dẫn nước tưới tiêu đến tận chân ruộng, người nông dân ai cũng phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, mùa màng bội thu.

Hiện nay, hệ thống thủy lợi hằng năm đã cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp. Trong đó đã cấp nước, phục vụ cho gần 210ha diện tích nuôi trồng thủy sản; tiêu thoát nước cho 33.844ha đất nông nghiệp; tỷ lệ tưới tiêu chủ động đạt trên 87% diện tích đất nông nghiệp.

Từ sự quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết hợp với ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành tăng từ 5.429 tỷ đồng (năm 2008) lên 20.038 tỷ đồng (năm 2018); năng suất lúa tăng từ 44,7 tạ/ha (năm 2008) lên 49,3 tạ/ha (năm 2018).

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.