Tình Húc phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 15/05/2019, 12:53 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu đưa ra mục tiêu cùng một lúc phải hoàn thành 2 việc khó là đưa xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và hoàn thành chương trình nông thôn mới. Qua đó nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống và trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa miền núi với đồng bằng.

Hiện nay, Tình Húc chỉ còn 2 thôn Khe Và và Khe Bốc vẫn trong diện đặc biệt khó khăn và xã phấn đấu đưa các thôn này ra khỏi diện 135 vào cuối năm nay. Những năm gần đây, việc xóa nghèo và xây dựng đời sống văn minh ở các thôn, bản của Tình Húc đã thuận lợi hơn nhiều, khi người dân đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Tình Húc khắc sâu và phát huy lời Bác dạy “Đoàn kết là sức mạnh”, khi người dân đồng lòng thì mọi việc đều xong. Vì vậy, xã tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu..., trên hệ thống loa truyền thanh, qua tin nhắn điện thoại và lồng ghép vào các cuộc họp của xã cũng như các cuộc họp tại các thôn, bản... để người dân nắm bắt được.

Đường thôn đặc biệt khó khăn Khe Bốc đã được cứng hóa từ sự vào cuộc của người dân hiến đát làm đường
Tuyến đường thôn Khe Bốc đã được bê tông hóa từ sự vào cuộc hiến đất làm đường của người dân.

Các đoàn thể, ban, ngành trong xã cùng bắt tay vào cuộc. Hội CCB xã Tình Húc năm 2018 vẫn còn 14 hội viên nghèo thì nay đã không còn hội viên nghèo. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, Hội đã vận động các hội viên nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình thiết thực, như: Dự án trồng dong riềng, nuôi bò sinh sản, nuôi lợn thương phẩm, nuôi ong mật, nuôi trâu; mỗi mô hình có từ 1 đến 7 hội viên tham gia để quyết tâm thoát nghèo, cận nghèo.

Ở thôn Nà Phạ, được quy hoạch khu nghĩa trang của xã liên quan đến khu đất của 14 hộ dân. Ban đầu, việc vận động người dân hiến đất làm nghĩa trang và đường ra nghĩa trang rất khó khăn. Vậy là 6 hội viên Hội CCB xã Tình Húc ở thôn Nà Phạ đã đi đầu trong việc hiến đất, tiêu biểu là CCB Trần Văn Lài hiến 800m2 và CCB La Chắn Hùng hiến 440m2... Vậy là “CCB đi trước, làng nước theo sau”, 8 hộ dân còn lại có đất liên quan cũng không ngần ngại hiến phần đất của mình để xã có công trình nghĩa trang đảm bảo môi trường xây dựng nông thôn mới.

Hội CCB còn có chương trình “Điện thắp sáng đường quê” đã được các đoàn thể khác cùng nhân dân tích cực vào cuộc. Từ khi có điện chiếu sáng, việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở thôn cũng dễ hơn trước nhiều. Bà con tích cực hơn khi tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” do phụ nữ phát động. Nhiều gia đình trước đây sợ mất trâu, làm chuồng trâu cạnh nhà, khi có điện chiếu sáng, chẳng cần phải vận động bà con tự di dời chuồng trâu xa nhà, để thôn, xóm được sạch hơn.

Hội LHPN xã giúp được 12 hộ/91 hộ thoát nghèo năm 2018. Tất cả số hộ phụ nữ này được hỗ trợ xây nhà theo Chương trình 167 và đều được Hội LHPN xã vận động các hội viên giúp đỡ hàng trăm ngày công làm nhà và cấy gặt ngoài ruộng đồng. Chị em khi "an cư” cũng an tâm hơn xây dựng cuộc sống, đi bóc vỏ keo thuê, tham gia đội xây dựng ở các thôn xây nhà cho bà con để có thu nhập ổn định.

Anh Triệu Văn Long, thôn Khe Bốc hiến 1.200m2 đất làm nhà văn hóa và sân chơi cho người dân trong thôn
Anh Triệu Văn Long, thôn Khe Bốc hiến 1.200m2 đất làm nhà văn hóa và sân chơi cho người dân trong thôn.

Chúng tôi đến thôn Khe Bốc là một trong 2 thôn đang phấn đấu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm nay. Khe Bốc có khu dân cư Khe Coóc rất khó khăn. Năm 2016, huyện Bình Liêu đưa ra kế hoạch di dời toàn bộ số dân ở Khe Coóc ra vùng gần trung tâm xã hơn nhưng mọi việc không dễ vì cuộc sống người dân gắn liền với rừng, đồi. Ngày nay, nỗi lo xóa nghèo Khe Coóc không còn nữa khi Khe Bốc đã được đầu tư đường giao thông, điện lưới. Vậy là từ thôn có đến 80% hộ nghèo năm 2017, khi có điện, đường thì 70% số hộ nghèo ở thôn đều làm đơn xin thoát nghèo và đã thoát nghèo. Hiện Khe Bốc chỉ còn 2 hộ nghèo (4%). Khu dân cư Khe Coóc (thôn Khe Bốc) nổi bật các tấm gương học tập và làm theo lời Bác với lẽ sống đẹp "mình vì mọi người” như anh Tằng Dẩu Hồng đã hiến 1.200m2 đất để làm đường liên thôn, anh Triệu Văn Long hiến 1.200m2 đất để làm nhà văn hóa và sân chơi cho người dân, nhất là trẻ em trong thôn.

Vậy là, từ một xã còn trong diện đặc biệt khó khăn, Tình Húc đã phát huy sức mạnh đoàn kết như lời Bác dạy và lẽ sống "mình vì mọi người” để vượt qua mọi gian khó.

                                                               Công Thành

.
.
.
.
.
.
.
.