Thu hút vốn ODA: Hiệu quả cho đầu tư phát triển

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:41 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Quảng Ninh đã vận dụng linh hoạt các nguồn hỗ trợ, vốn vay ODA từ các tổ chức quốc tế tập trung cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nên hệ thống hạ tầng đồng bộ, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Tin liên quan

Cảng Cái Lân được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.
Dự án cảng Cái Lân mở rộng được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Quảng Ninh là một trong những địa phương thu hút khá nhiều nguồn vốn vay ODA của các quốc gia và vùng lãnh thổ cho các dự án. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn có 10 dự án sử dụng vốn vay ODA, trong đó 5 dự án tỉnh vay lại một phần hoặc toàn bộ (2 dự án đã kết thúc và đưa vào hoạt động, 3 dự án đang triển khai thực hiện) và 5 dự án do Trung ương cấp 100% vốn, tỉnh bố trí vốn đối ứng để thực hiện (4 dự án đã hoàn thành, 1 dự án đang triển khai).

Mặc dù sự đóng góp của nguồn vốn ODA chỉ chiếm 2-5% trong tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, nhưng xác định nguồn vốn vay ODA là một bộ phận của đầu tư công, từ năm 2015 tỉnh bắt đầu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong đó bao gồm kế hoạch sử dụng vốn vay nước ngoài cho các chương trình, dự án ODA. Đối với dự án, công trình được Trung ương cấp phát 100% vốn ODA, việc bố trí vốn đối ứng được tỉnh ưu tiên hàng đầu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đối với các dự án tỉnh vay và bảo lãnh vay thì ngân sách của tỉnh và các đơn vị được tỉnh bảo lãnh vay ODA đều có đủ khả năng trả nợ đối với các khoản đã vay.

Có thể nói, vốn ODA đã góp phần xúc tiến các nguồn đầu tư trong và ngoài tỉnh, có ý nghĩa trong việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu như y tế, cấp nước, thoát nước, xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi; hỗ trợ y tế tuyến cơ sở trang thiết bị, hạ tầng phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; bảo vệ môi trường; trồng và chăm sóc rừng...

Những dự án, công trình sử dụng vốn vay ODA đã góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn cử như trong giai đoạn 2011-2016, Sở NN&PTNT đã thực hiện 3 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, gồm: Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ninh; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng vốn vay gần 490 tỷ đồng. Các dự án, chương trình đều được Sở phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả. Đặc biệt, các công trình cấp nước tập trung được đầu tư xây dựng đã làm tăng khả năng tiếp cận bền vững và sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước đảm bảo vệ sinh tại khu vực nông thôn, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cầu Bãi Cháy cũng được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
Cầu Bãi Cháy là một trong những dự án được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Minh Tuấn (CTV)

Hay như Dự án thoát nước và xử lý nước thải của TP Hạ Long, tổng mức đầu tư được phê duyệt 3.241 tỷ đồng với 3 điểm xử lý nước thải tại các phường Hà Khẩu, Hà Phong, Hà Khánh và hệ thống cống bao thu gom nước thải, cống thoát nước chống ngập úng...

Đây là dự án nhằm cải thiện, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước thải của thành phố, hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ úng ngập, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm nước thải sinh hoạt, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường nước của thành phố và Vịnh Hạ Long. Việc đầu tư, nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước và xử lý nước thải bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế du lịch và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, một số dự án, công trình sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản trên địa bàn tỉnh như: Dự án cảng Cái Lân, dự án nâng cấp QL18A, dự án cầu Bãi Cháy, dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long... đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy với tổng nguồn vốn đầu tư 105 triệu USD đã nối liền hai bờ sông Cửa Lục, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa trên tuyến QL18 và qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Với những kết quả có được từ nguồn vốn vay ODA, nhiều dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng mới, tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.