Đông Triều: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Thứ Bảy, 09/03/2019, 12:55 [GMT+7]
.
.

Với chỉ 68/1.400 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tại các doanh nghiệp trên địa bàn TX Đông Triều hiện còn nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, thị xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện QCDCCS.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà
Đóng gói sản phẩm tại Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà.

Cụ thể, thị xã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; trong đó chú trọng đến việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa từng nội dung, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ).

Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo LĐLĐ thị xã phối hợp với UBND thị xã, ban hành hướng dẫn liên tịch về việc tổ chức hội nghị NLĐ, chỉ đạo người sử dụng lao động, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã phối hợp với công đoàn cùng cấp tuyên truyền, hướng dẫn để các doanh nghiệp xây dựng QCDCCS tại nơi làm việc, quy chế đối thoại định kỳ, quy chế về tổ chức hội nghị NLĐ… Đồng thời, tổ chức tham khảo ý kiến của các tổ chức đại diện cho NLĐ trước khi ban hành các quy chế và công khai cho mọi người biết để thực hiện; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Năm 2018, trên địa bàn thị xã có 83% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ; 82,6% số doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể. Đã có nhiều thỏa ước lao động tập thể, quy định thực hiện những chế độ, chính sách cho NLĐ có lợi và cao hơn so với quy định pháp luật, tránh sao chép lại pháp luật. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tổ chức đối thoại định kỳ 3 tháng/lần giữa người sử dụng lao động và NLĐ, để giải quyết những vấn đề liên quan đến NLĐ… 

Tủ sách pháp luật công đoàn tại Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà.
Tủ sách pháp luật công đoàn tại Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà (TX Đông Triều).

Điển hình, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà, bên cạnh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho NLĐ, đã xây dựng trên 5.000m2 nhà ở tập thể cho CBCNLĐ (trên 15 tỷ đồng), miễn tiền thuê nhà hằng tháng; xây nhà luyện tập thi đấu thể thao, sân bóng đá, cầu lông… (trên 5 tỷ đồng), tạo điều kiện cho CBCNLĐ có nơi vui chơi rèn luyện sức khoẻ sau giờ lao động. Công ty còn tạo quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội với 68 căn hộ để NLĐ có cơ hội mua nhà giá rẻ, an cư lạc nghiệp.

Thông qua việc xây dựng, thực hiện QCDCCS, NLĐ đã nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý doanh nghiệp đã từng bước gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCNLĐ.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Biển, Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Đông Triều, bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện QCDCCS tại doanh nghiệp cũng còn một số hạn chế. Cụ thể: Một số DNNVV chưa quan tâm thực hiện QCDCCS, chưa xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDCCS còn hạn chế. Việc chấp hành pháp luật lao động trong một số DNNVV của một bộ phận người sử dụng lao động chưa đầy đủ, nợ tiền BHXH, nợ lương, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chế độ chính sách với NLĐ. Nhận thức của một số người sử dụng lao động về trách nhiệm xây dựng và thực hiện QCDCCS chưa đầy đủ, thậm chí không quan tâm...

Sản xuất tại Công ty CP Thành Đồng, TX Đông Triều.
Sản xuất gốm sứ tại Công ty CP Thành Đồng (TX Đông Triều).

Hiện các cấp công đoàn TX Đông Triều đang đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về QCDCCS theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc", tập trung vào các DNNVV; kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tư tưởng, nguyện vọng của NLĐ để tham mưu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và QCDCCS. Đồng thời, đưa ra chế tài xử phạt nghiêm những doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt chính sách pháp luật đối với NLĐ, xây dựng và thực hiện QCDCCS theo quy định.

Thanh Hằng

 

.
.
.
.
.
.
.
.