xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện

Hải Hà: Sẵn sàng cho những mục tiêu mới

Thứ Sáu, 15/02/2019, 15:16 [GMT+7]
.
.

Cùng với nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, việc tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt chuẩn và toàn diện cũng được huyện Hải Hà lựa chọn là chủ đề thực hiện năm 2019. Qua đó, huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với những cách làm sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Ngay từ khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hà đã xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và không chỉ dừng lại ở việc bổ sung, nâng cấp những công trình hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, mà còn “gieo mầm” việc nâng cao ý thức tự giác trong nếp sống của từng người dân, mỗi gia đình và thôn, bản.

Mục tiêu quan trọng nhất của xây dựng NTM chính là nền tảng tốt cho nông dân Hải Hà nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy việc huy động sức dân để lo cuộc sống cho dân được cộng đồng dân cư đồng tình hưởng ứng. Đây là yếu tố chủ đạo tạo sức thuyết phục hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Cây chè 1 trong những cây trồng chủ lực trong ngành sản xuất nông nghiệp của huyện. Ảnh: Thu hái chè vùng chè Quảng Long.
Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong ngành sản xuất nông nghiệp của Hải Hà. Ảnh: Người dân xã Quảng Long thu hái chè.

Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, hàng trăm công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang. Những tuyến đường liên thôn được bê tông kiên cố, hàng nghìn bóng điện chiếu sáng khắp các đường làng, ngõ xóm; cảnh quan môi trường thoáng mát, xanh sạch đẹp, những mô hình kinh tế nông trại, gia trại phát triển cho hiệu quả kinh tế cao, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tình nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, ngày công lao động để làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân…

Chỉ tính năm 2018, tổng kế hoạch vốn xây dựng NTM của huyện đạt trên 34 tỷ đồng, phân bổ cho 79 công trình, dự án (gồm: 34 công trình giao thông, 10 công trình thủy lợi, 2 công trình lò đốt rác...). Huyện đã triển khai hoàn thành 34 công trình đường giao thông với tổng chiều dài 23,8km; 7 tuyến mương cấp 3 với tổng chiều dài 3,7km; 1 trạm biến áp vào vùng nuôi tôm xã Quảng Thắng và tiến hành sửa chữa 4 nhà văn hóa. Toàn huyện có 9/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 12/15 xã đạt từ 14-20 tiêu chí, 3/15 xã đạt 10-13 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí... Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, tăng 5% so với năm 2017.

Từ nguồn lực nông thôn mới, hạ tầng giao thông sáng-xanh - sạch đẹp được đầu tư. Ảnh: Tuyến đường đẹp thôn Hải Đông xã Quảng Thành
Từ nguồn lực chương trình xây dựng NTM, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện được đầu tư sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Tuyến đường thôn Hải Đông, xã Quảng Thành.

Thực hiện chủ trương về xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với phát triển du lịch, huyện Hải Hà đã phối hợp với Sở Du lịch khảo sát xây dựng mô hình nông nghiệp gắn với tuyến, tour du lịch. Đến nay toàn huyện đã có 51 thôn, bản đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu và có 240 vườn mẫu, 1 mô hình cánh đồng mẫu chè tại xã Quảng Long. Trong năm 2018 tại các vườn mẫu, thôn mẫu và cánh đồng mẫu chè đã tổ chức đón gần 10.000 lượt người với gần 300 đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình, trải nghiệm du lịch sinh thái.

Không dừng lại ở danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM”, năm 2019, Hải Hà xác định tập trung xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện, trong đó, phấn đấu có thêm ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM (Quảng Thắng, Quảng Điền, Quảng Phong), nâng tổng số 12/15 xã toàn huyện đạt chuẩn NTM; 6 xã (Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Chính, Phú Hải, Quảng Trung, Quảng Long) đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đến hết năm 2019, xã Quảng Đức, Quảng Sơn và các thôn 6, 8, 9 xã Quảng Phong hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn...

Xây dựng vườn mẫu kết hợp du lịch đang tạo ra thu nhập cao cho người dân xã Quảng Minh.
Xây dựng vườn mẫu kết hợp du lịch đang tạo ra thu nhập cao cho người dân xã Quảng Minh.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Hải Hà tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn, vườn đạt chuẩn NTM. Tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, hướng tới sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP.

Đến nay, toàn huyện có tổng số 30 sản phẩm của 24 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành nhanh các vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thế mạnh riêng của từng vùng. Huyện phát huy hiệu quả các vùng nông nghiệp đã hình thành như: Vùng sản xuất hàng hoá tập trung với 720ha chè ở xã Quảng Long, Quảng Thành; trên 120ha mía tím ở xã Quảng Chính; vùng nuôi tôm tập trung tại xã Quảng Minh... Các vùng trồng cỏ, ngô nguyên liệu tập trung tại các xã phục vụ các dự án chăn nuôi đại gia súc; đầu tư hệ thống điện vào vùng sản xuất cây ăn quả tại thôn Hải Đông, xã Quảng Thành; triển khai Đề án phát triển vùng chè theo quy trình VietGAP, vùng cam, vùng rau và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tập trung...

Gia đình chị Nguyễn Thị Nam, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành thu hái cam.
Gia đình chị Nguyễn Thị Nam, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, thu hoạch cam.

Với cách làm sáng tạo, huy động mọi nguồn lực từ sức dân, chương trình xây dựng NTM ở Hải Hà có sức lan tỏa mạnh và đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để vùng nông thôn Hải Hà ngày càng khởi sắc.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.