Lịch nộp một số loại tờ khai thuế năm 2019

Thứ Hai, 18/02/2019, 17:05 [GMT+7]
.
.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nộp các loại tờ khai. Cục Thuế Quảng Ninh giới thiệu đến người nộp thuế lịch nộp một số loại tờ khai thuế do ngày nộp tờ khai trùng với ngày nghỉ, ngày lễ năm 2019. Cụ thể như sau:

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo quý

Doanh nghiệp khai thuế theo tháng

1

21/1/2019

(Do ngày 20/1/2019 là ngày chủ nhật)

 

Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018

Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2018

Tờ khai thuế TN tháng 12/2018

2

1/04/2019

(do ngày 30/3/2019 là ngày thứ 7)

QT thuế TNDN năm 2018

QT thuế TNCN năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

QT thuế TNDN năm 2018

QT thuế TNCN năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

3

22/4/2019

(do ngày 20/4/2019 là ngày thứ 7)

 

Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2019

Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2019

Tờ khai thuế TN tháng 3/2019

4

2/5/2019

(Do ngày 30/4 và 1/5/2019 nghỉ lễ)

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

BCTHSD hoá đơn Quý I/2019

Tạm nộp thuế TNDN Quý I/2019 (nếu có)

BCTHSD hoá đơn Quý I/2019

Tạm nộp thuế TNDN Quý I/2019 (nếu có)

5

22/7/2019

(do ngày 20/7/2019 là ngày thứ 7)

 

Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2019

Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2019

Tờ khai thuế TN tháng 6/2019

6

21/10/2019

(do ngày 20/10/2019 là ngày chủ nhật)

 

Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2019

Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2019

Tờ khai thuế TN tháng 9/2019

Lịch nộp một số tờ khai tháng, quý năm 2019 theo Luật Quản lý thuế không có gì thay đổi.

Cục Thuế Quảng Ninh thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện.

.
.
.
.
.
.
.
.