Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất

Thứ Sáu, 15/02/2019, 08:51 [GMT+7]
.
.

Để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, những năm qua Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định - bền vững.

Hệ thống sàng tuyển của Công ty Tuyển than Cửa Ông được nâng cấp và đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ than. Ảnh: Đoàn Trung (CTV)
Hệ thống sàng tuyển của Công ty Tuyển than Cửa Ông được nâng cấp và đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ than. Ảnh: Đoàn Trung (CTV)

Theo đó, hàng loạt giải pháp để bảo đảm môi trường trong sản xuất đã được công ty triển khai như: Liên tục cải thiện cảnh quan môi trường; thu gom, phân loại và chuyển giao đầy đủ các loại chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng được nhà nước cấp phép; đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định việc quản lý chất thải nguy hại. Công ty cũng đã tiến hành nhiều biện pháp giảm thiểu bụi trong môi trường không khí bằng các giải pháp: Phun sương dập bụi; rải nước dập bụi bằng xe téc, đặc biệt là trong những ngày nắng hanh, khô (thực hiện trong ca 3); trồng, tổ chức chăm sóc 270 cây xanh, cây cảnh bảo vệ môi trường; tổ chức quan trắc định kỳ 4 lần/năm về tình trạng và các thông số môi trường không khí, nước để kịp thời kiểm soát, đáp ứng yêu cầu pháp luật.

Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001 để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cụ thể: Xây dựng chương trình môi trường năm 2019, rà soát lại quy trình số 10 và quy trình 14; trang bị 2 loại xe gom rác và 3 loại thùng đựng rác cho các đơn vị để đảm bảo việc phân loại rác ngay tại đầu nguồn.

Cùng với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ sàng tuyển, Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Năm 2018, công ty duy trì sử dụng nút tai chống ồn cho công nhân làm việc thường xuyên tại những vị trí có tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép; tổ chức 4 đợt khám sức khỏe (định kỳ, bệnh nghề nghiệp, độc hại, khám cấp dưỡng cho CBCNV), đảm bảo 100% CBCNV được khám sức khỏe; trang bị 100% bảo hộ lao động cho CBCNV.

Ngoài ra, trong việc cải tạo mặt bằng, cải tiến thiết bị công nghệ để tăng năng suất và hạn chế ô nhiễm, công ty đã tiến hành cải tạo tuyến đường nội bộ từ cổng số 4 đến Phân xưởng Kho bến 1, đồng thời xử lý hệ thống mái che, tấm chắn chống bụi băng B6, B10, B11.

Bên cạnh đó, công ty đã khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng. Hằng năm, công ty đều tiến hành nạo vét, vệ sinh mương máng 5, cống đôi, duy trì đảm bảo nguồn nước thu hồi, đưa lại mạch tuần hoàn; thu hồi 1.924.000m3 nước trong từ bùn nước để đưa vào mạch tuần hoàn (tỷ lệ nước tuần hoàn có trong nước dùng cho tuyển rửa đạt 60%/năm); sử dụng tiết kiệm 5% điện năng tiêu thụ trong toàn công ty so với kế hoạch của Tập đoàn giao; tái sử dụng được 424.276 tấn đá, xít thải...

Bằng những hoạt động thiết thực, Công ty Tuyển than Cửa Ông không ngừng thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất nhằm liên tục cải thiện các điều kiện về môi trường.

Vũ Hằng (Công ty Tuyển than Cửa Ông)

.
.
.
.
.
.
.
.