Bộ Công Thương rà soát tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở

Thứ Tư, 20/02/2019, 22:34 [GMT+7]
.
.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu về rà soát hoạt động tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: M.Hùng
Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: M.Hùng

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tình hình ban hành các văn bản, quy định liên quan của tỉnh về vấn đề này (toàn bộ các văn bản, quy định liên quan do tỉnh ban hành từ năm 2013 đến nay, nếu có).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến hết năm 2018; nêu rõ thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế và nguyên nhân; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp cần thực hiện, triển khai.

Báo cáo của UBND các tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 1/3 tới để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thanh Nguyễn (HQ Online)

.
.
.
.
.
.
.
.