Ba Chẽ: Phấn đấu đưa các xã về đích nông thôn mới

Thứ Tư, 20/02/2019, 07:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, huyện Ba Chẽ phấn đấu đưa 4 xã (Minh Cầm, Đạp Thanh, Nam Sơn và Thanh Sơn) về đích nông thôn mới (NTM). Quyết tâm thực hiện kế hoạch, hiện Ba Chẽ đang dồn lực đầu tư cho các xã...

Tin liên quan

Đường vào thôn Khe Hố xã Nam Sơn được hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi góp phần thành công xây dựng NTM.
Tuyến đường vào thôn Khe Hố (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) được đầu tư xây dựng từ vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM.

Kết thúc năm 2018, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 12/20 tiêu chí, 37/53 chỉ tiêu (tăng từ 1-5 tiêu chí; 2-5 chỉ tiêu) so với năm 2017. Đến nay, toàn huyện có 2 xã là Lương Mông và Thanh Lâm đạt chuẩn NTM. Từ kết quả đạt được, huyện phấn đấu trong năm 2019 đưa 3 xã gồm: Minh Cầm, Đạp Thanh, Nam Sơn cán đích NTM.

Huyện xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo. Đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả dự án phát triển sản xuất, lồng ghép, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây dựng hạ tầng từng tiêu chí, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả không chạy theo thành tích, tránh hình thức, lãng phí.

Xã Nam Sơn có tổng số 10 thôn với 8 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó 91% là người Dao Thanh Y. Thời gian qua, xã đã nỗ lực trong việc thực hiện những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2018, xã đạt 14/20 tiêu chí, 45/53 chỉ tiêu. Ông Vi Thanh Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, năm 2019 xã đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra như: Trường học, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm...

Đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí, xã đã đề ra giải pháp thực hiện cụ thể. Đơn cử như tiêu chí môi trường, xã Nam Sơn thành lập một HTX vệ sinh môi trường để thu gom rác thải ở các thôn, tiến hành thu gom, chôn lấp đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo 180 nhà tiêu không hợp vệ sinh, bố trí quỹ đất làm nghĩa trang nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô trung bình xây dựng hầm khí sinh học bioga để cải thiện môi trường. Ngoài ra, xã cũng tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ sản xuất để nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững, qua đó góp phần hoàn thiện từng tiêu chí, hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm nay.

Nhờ chính sách hỗ trợ nhà nước, nhiều người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã đầu tư trồng phát triển cây trà hoa vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh:
Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất NTM, ông Bàn Văn Phúc (thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc) đã nhân rộng thành công mô hình trồng cây trà hoa vàng.

Năm 2019 huyện Ba Chẽ phấn đấu các xã đạt bình quân 17/20 tiêu chí và 47/53 chỉ tiêu (tăng 5 tiêu chí, 10 chỉ tiêu so với năm 2018). Trong đó, huyện phấn đấu với tỉnh đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, huyện còn phấn đấu thêm 3 xã: Minh Cầm, Đạp Thanh và Nam Sơn sẽ cơ bản đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Tuy nhiên, hiện nay quá trình xây dựng NTM của huyện cũng đang gặp không ít khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình hạ tầng, công tác kiểm tra đôn đốc ở một số tiêu chí còn chậm, chưa kịp thời, nguồn lực phân bổ, giải ngân vốn còn hạn chế; còn một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng NTM...

Để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, huyện sử dụng nguồn vốn từ ngân sách chương trình NTM theo phân bổ của tỉnh. Dự kiến tổng vốn ngân sách thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn huyện đạt trên 13,3 tỷ đồng. Trong đó, huyện phân bổ 12,3 tỷ đồng cho các xã: Lương Mông, Thanh Lâm, Nam Sơn, Đồn Đạc, Thanh Sơn, Minh Cầm và Đạp Thanh. Số còn lại, huyện sẽ đầu tư thực hiện chương trình OCOP, thông tin tuyên truyền, tập huấn cán bộ... Hiện nay, các xã đang tích cực rà soát, triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân, ưu tiên các mô hình thế mạnh của địa phương và chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng công trình hạ tầng NTM.

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.