Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển

Thứ Năm, 24/01/2019, 07:37 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh được đánh giá là tỉnh có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh nhất, hiệu quả nhất, theo đó chỉ trong vòng chưa đến 5 năm, hàng loạt các công trình trọng điểm lớn đã được hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội phát triển. Chỉ tính năm 2018 Quảng Ninh đã chi cho đầu tư phát triển 14.957 tỷ đồng, chiếm 64% tổng chi ngân sách địa phương, cao hơn rất nhiều so với năm 2017 (chiếm 55,42%).

Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 bước đầu đã phát huy hiệu quả
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018 bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Với các giải pháp về sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, như ưu tiên các công trình dự án quan trọng, mang tính chiến lược; ngoài các nguồn vốn trong kế hoạch đầu năm, UBND tỉnh đã linh hoạt, chủ động trong việc huy động các nguồn vốn để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm đã được tỉnh giao sớm và phân bổ chi tiết đến từng dự án và chủ đầu tư để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, nguồn vốn được bố trí tập trung, không dàn trải... Đặc biệt, việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được các chủ đầu tư quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, nên công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã thực sự chuyển biến tích cực ở tất cả các khâu: Lập báo cáo, trình thẩm tra và thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Điều này góp phần giải quyết vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản và thanh quyết toán trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với nhiều công trình hiện đại. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình, nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên: Vốn để thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công - tư; vốn đối ứng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo cam kết. Trong lựa chọn phương thức đầu tư, huy động nguồn lực và triển khai thực hiện các dự án phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với trách nhiệm trong việc huy động nguồn lực, quản lý đầu tư, quản trị dự án sau đầu tư. Đồng thời, hạn chế thấp nhất việc phát sinh các nhu cầu vốn làm tăng áp lực cho ngân sách; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư để khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Năng lực thẩm định các dự án đầu tư cũng cần phải nâng cao và lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực…

Khách tham quan bảo tàng Quảng Ninh
Các cháu thiếu nhi tham quan bảo tàng Quảng Ninh.

Với cách làm bài bản khoa học, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn vốn, chỉ trong một thời gian ngắn tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình dự án động lực mang lại hiệu quả cao, như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế, Sân bay Vân Đồn, Bảo tàng tỉnh, Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

Những công trình này khi đưa vào sử dụng đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2018 tăng đột biến đạt 12,2 triệu lượt khách, tăng 102% so với kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, đạt 105% so với kế hoạch, tăng 22,1% so với năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ, chiếm 9% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh... Chưa kể nhờ hạ tầng đồng bộ, thuận tiện, cơ chế chính sách thông thoáng đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đến hoạt động tại Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng đô thị, dịch vụ, tạo nguồn thu cho ngân sách rất lớn. (Năm 2018 chỉ tính riêng số thu tiền sử dụng đất là trên 4.000 tỷ đồng, thu phí tài nguyên môi trường 2.142 tỷ đồng...).

Đặng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.