Điện lực Quảng Ninh chính thức tiếp nhận lưới điện 110kV

Thứ Hai, 14/01/2019, 11:37 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, từ tháng 12/2018, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chính thức tiếp nhận, quản lý vận hành toàn bộ lưới điện 110kV Quảng Ninh từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, bao gồm 40 đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 814km và 25 trạm biến áp 110kV.

Kiểm tra kỹ thuật trạm biến áp 110kV Hải Hà
Kiểm tra kỹ thuật Trạm biến áp 110kV Hải Hà.

Việc sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế khu vực Quảng Ninh vào Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện, xử lý sự cố, đảm bảo tính ổn định toàn hệ thống cũng như thuận lợi cho công tác cung cấp điện đến khách hàng. Đặc biệt, việc đồng bộ trong quản lý vận hành lưới điện sẽ góp phần tối ưu hóa đầu tư, khắc phục hiện tượng quá tải cục bộ, phù hợp với lộ trình xây dựng lưới điện thông minh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã có quyết định thành lập Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ninh, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng CBCNV, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện, an toàn, ổn định và liên tục.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.