Cô Tô: Nhiều mục tiêu cho năm 2019

Thứ Hai, 28/01/2019, 14:52 [GMT+7]
.
.

Năm 2019 được xem là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện Cô Tô quyết tâm, phấn đấu hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2019 để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Những kết quả tích cực từ năm 2018

Năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc ủng hộ của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cô Tô tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất  của huyện tăng thêm đạt 15,8%, cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.350 USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là trên 27,7 tỷ đồng đồng đạt 127,4% dự toán tỉnh giao đầu năm, đạt 116,2% dự toán của huyện giao.

Một góc thị trấn Cô Tô.
Diện mạo thị trấn Cô Tô ngày càng đổi thay.

Huyện đã tập trung đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm như: Đường xuyên đảo, Trung tâm y tế, Trung tâm thương mại, Nghĩa trang nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,8%, tổng số khách du lịch năm 2018 ước đạt 240.000 lượt, giảm 20,3% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 4.541 lượt, tăng 121% so với cùng kỳ, tuy nhiên doanh thu du lịch ước đạt khoảng 498 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2017, qua đó cho thấy du lịch Cô Tô đã đi vào chất lượng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt. Trên địa bàn huyện chỉ còn 0,51% hộ nghèo. công tác giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch. Chủ đề công tác năm được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt; việc triển khai 2 đề án hạn chế sử dụng túi nilon và phân loại rác thải tại nguồn bước đầu đã có sự thay đổi trong nhân dân.

Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo

Năm 2019, huyện Cô Tô phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng giá trị sản xuất tăng thêm duy trì hơn 15%; duy trì tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo thứ tự ưu tiên: Du lịch, dịch vụ; nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.800 USD, thu ngân sách vượt  trên 10% dự toán tỉnh giao, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 5.500 tấn, tổng sản lượng lương thực đạt 550 tấn, toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom xử lý 100%; xây dựng NTM kiểu mẫu có ít nhất 5 thôn đạt tiêu chí theo quy định về giao thông, cảnh quan, môi trường, chiếu sáng; mỗi xã có ít nhất 2 vườn mẫu đạt tiêu chí theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo NTM huyện; duy trì và nâng cao sản lượng, chất lượng, mẫu mã các sản phẩm OCOP đã đăng ký…

Mô hình nuôi bào ngư thương phẩn tại xã Thanh Lân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình nuôi bào ngư thương phẩn tại xã Thanh Lân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, huyện Cô Tô xác định phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ". Tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2015 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của tỉnh về phát triển dịch vụ; tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ số: Par Index, PAPI, SIPAS. Huyện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo…

Ông Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Năm 2019, huyện xác định là năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, huyện sẽ tiếp tục, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, phân công rõ nhiệm vụ và người chịu trách nhiệm đảm bảo giải quyết đến cùng nhiệm vụ được giao. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công Quý (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.