Bình Liêu: Quyết tâm tạo đột phá

Thứ Năm, 17/01/2019, 07:40 [GMT+7]
.
.

 Năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Bình Liêu đã nỗ lực, đoàn kết, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Những kết quả tích cực ấy chính là nền tảng và động lực mạnh mẽ để huyện Bình Liêu tiếp tục vươn lên, tạo đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nền tảng vững cho năm 2019

Ngày 10/1 vừa qua, huyện Bình Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018. Bằng những giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con, triển khai các chương trình, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả, năm vừa qua, qua rà soát toàn huyện có 834 hộ thoát nghèo, đạt 151,6% chỉ tiêu tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 11,86%, cao nhất từ trước đến nay.

Có thể khẳng định, công tác giảm nghèo là một trong những dấu ấn đáng ghi nhận của huyện Bình Liêu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tại hội nghị, đã có 39 tập thể, cá nhân và 167 hộ nghèo thoát nghèo tiêu biểu được UBND huyện tuyên dương, khen thưởng.

Cán bộ
Các hộ thoát nghèo tiêu biểu được UBND huyện tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018 của huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Dung

Anh Lý Văn Sạch, thôn Pắc Chi, xã Vô Ngại, là hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo và đã thoát nghèo trong năm 2018 phấn khởi, chia sẻ: Năm nay, trong thôn và xã có nhiều hộ thoát nghèo lắm. Nhiều nhà đã xây được nhà mới khang trang. Đây chính là niềm vui, động lực để bà con tiếp tục cố gắng vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh, tiến bộ.

Năm 2018, kinh tế của huyện Bình Liêu tiếp tục tăng trưởng với giá trị sản xuất ước tính cả năm đạt trên 1.250 tỷ đồng, tăng 13,55% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (hiện đạt 51,69%) nhờ các biện pháp phát huy thế mạnh về khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn; phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống gắn với khai thác hiệu quả, kêu gọi đầu tư các tuyến, điểm du lịch... Qua đó, đưa kinh tế biên mậu, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt trên 94,8 tỷ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ. Tính đến hết ngày 20/11/2018, toàn huyện đạt 12 tiêu chí, 35 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, tăng bình quân gần 4 tiêu chí và 9 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác giáo dục, y tế có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Những kết quả này chính là nền tảng quan trọng để Bình Liêu phấn đấu, bứt phá trong năm 2019.

Sáng tạo, bứt phá hoàn thành các mục tiêu

Năm 2019, Đảng bộ huyện Bình Liêu đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13,7%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 6,6%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 16,2%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 16,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (phần thu nội địa) tăng trên 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt trên 5%...

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ cuối năm 2018, huyện đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động, linh hoạt triển khai nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho UBND huyện có giải pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực.

D
Sản xuất miến dong tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Dung

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, cho biết: 2019 được xác định là năm tạo đà để cán đích thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đây cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập huyện Bình Liêu. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đều nêu cao quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Cụ thể, huyện Bình Liêu đã đề ra 8 nhóm giải pháp toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngành dịch vụ. Đồng thời, dồn mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để đưa các xã phấn đấu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo đúng lộ trình.

Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, huyện Bình Liêu sẽ chú trọng, ưu tiên hơn nữa để khai thác, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương và tạo mọi thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhất là trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua đó, tạo bước đột phá về diện mạo hạ tầng, kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Lễ hội hoa Sở hằng năm trở thành nét văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Bình Liêu.
Lễ hội hoa sở hằng năm trở thành nét văn hóa độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Bình Liêu. Ảnh: Hoàng Giang

Thực hiện 3 đột phá chiến lược tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bình Liêu. Theo đó, tập trung hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện như Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung, khu vực thị trấn... Bên cạnh đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các xã để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196...

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; quảng bá phát triển du lịch địa phương. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, huyện tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của nhân dân các dân tộc, huyện Bình Liêu sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13,7%.
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 6,6%.
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 16,2%.
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 16,5%.
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (phần thu nội địa) tăng trên 10%.
- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng trên 10%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%.

Các chỉ tiêu xã hội

-  Mức giảm tỷ suất sinh 0,4%o; mức giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,5%.
-  Số lao động được giải quyết việc làm 400 người.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 63,3%.
-  Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt trên 5%.
-  Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12%.

Các chỉ tiêu về môi trường

Tỷ lệ che phủ của rừng đạt khoảng 67,2%.
-  Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt trên 92%.
-  Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt trên 96%.
-  Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.
-  Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt trên 92%.

Nguồn: Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.