Bí thư Thành uỷ Hạ Long Trần Đức Lâm: "Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra"

Thứ Sáu, 11/01/2019, 08:00 [GMT+7]
.
.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xác định rõ tầm quan trọng đó, ngay từ những ngày đầu năm, TP Hạ Long đã tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long Trần Đức Lâm.

- Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TP Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Những kết quả này có sự tác động ra sao đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới, thưa đồng chí?

+ Ngay từ đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm. Trong đó, thành phố tập trung đã bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Bằng sự điều hành quyết liệt, chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm đạt trên 4.300 tỷ đồng, bằng 126% dự toán tỉnh giao, bằng 113,5% dự toán tỉnh giao phấn đấu, bằng 110,9% kế hoạch thành phố, tăng18,7% so với năm 2017; tổng khách du lịch đạt trên 9,5 triệu lượt; cải cách hành chính được đẩy mạnh; chỉ số DDCI và PAR Index được đánh giá cao, duy trì tốp đầu. Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư trên địa bàn, năm 2018 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 22,8% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, các chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh và thành phố được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả. Môi trường thành phố được cải thiện, mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều khu vực giảm nhiều; công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được đẩy mạnh; môi trường Vịnh Hạ Long được kiểm soát tốt. An sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Từ những kết quả này, niềm tin của đảng viên, nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Minh chứng rõ nét nhất là việc nhân dân đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực vào các phong trào, phần việc của địa phương. Đặc biệt là tạo điều kiện đồng thuận để nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại, dịch vụ, du lịch, góp phần thu hút tốt các nguồn lực trong xã hội vào đầu tư phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, nhân dân cũng tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết vào các chủ trương, định hướng lớn của thành phố. Chúng tôi coi đây là nền tảng vững chắc, điều kiện tiên quyết để cấp uỷ, chính quyền từ thành phố tới cơ sở tiếp tục triển khai thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Với nền tảng này, năm 2019, TP Hạ Long đã đề ra những mục tiêu nào để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội?

+ Thành phố xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố (2016-2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Trong đó, thành phố lấy chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng thành phố xanh, sạch, thông minh”, với các mục tiêu cụ thể đặt ra như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80-90%, không có cơ sở yếu kém, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.000 tỷ đồng trở lên, thu cân đối ngân sách nhà nước do thành phố thu vượt chỉ tiêu dự toán tỉnh giao, tạo việc làm mới cho 5.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88%, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 24,7%, duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, nước sạch và tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%, thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt từ 98% trở lên...

TP Hạ Long hôm nay.
TP Hạ Long hôm nay.

- Để thực hiện tốt các mục tiêu này, thành phố đã có những giải pháp cụ thể gì?

+ Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ đề công tác năm 2019 đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền; phát huy hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiện ích, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, thành phố tập trung thực hiện nhóm giải pháp về đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng thành phố xanh, sạch, thông minh, hội nhập, đảm bảo lộ trình để đến 2020 Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh. Đồng thời, xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch biển hiện đại, văn minh, thân thiện, an toàn, đẳng cấp quốc tế, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hài hòa với môi trường tự nhiên. Thành phố cũng tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn lực và thu hút đầu tư...

Với khí thế quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm mới, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thanh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.