Rộng mở tín dụng cho nhiều thành phần kinh tế

Chủ Nhật, 16/12/2018, 17:02 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, các ngân hàng trên địa bàn đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi, nhất là tiền gửi trong khu vực dân cư. Qua đó, giúp hệ thống ngân hàng đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tin liên quan

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Quảng Ninh.
Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Quảng Ninh, dự kiến đến 31/12/2018 tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng trên địa bàn đạt 124.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với thời điểm 31/12/2017.

Ông Nguyễn Văn Đoan, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam về hoạt động tín dụng và tình hình kinh tế địa phương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Theo đó, vốn tín dụng đã được tập trung đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, cơ cấu cho vay tiếp tục dịch chuyển phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tập trung đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, nông thôn. Tổng dư nợ vốn tín dụng dự kiến đến 31/12/2018 đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thời điểm 31/12/2017.

Đáng chú ý, trong khi dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối đang có xu hướng giảm thì dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước và cá nhân, hộ gia đình lại tăng lên. Cụ thể, dự kiến đến 31/12/2018, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối đạt 28.974 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm 31/12/2017, chiếm tỷ trọng 26,4% tổng dư nợ; đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước và cá nhân, hộ gia đình đạt 87.026 tỷ đồng, tăng 10,3% so 31/12/2017 và chiếm 73,6% tổng dư nợ. Điều này đã khẳng định dòng vốn tín dụng đang ngày càng được rộng mở cho nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước, nhằm phục vụ hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh.

Dây chuyền sản xuất ván ghép thanh tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn.
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn đầu tư dây chuyền sản xuất ván ghép thanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Thu Trang

Đối với các chương trình tín dụng ưu tiên, trọng điểm, tín dụng chính sách cũng được các tổ chức tín dụng tích cực tham gia thực hiện. Đến 31/11/2018 dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 9.969 tỷ đồng (không tính dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội), dự kiến đến 31/12/2018 dư nợ đạt 10.000 tỷ đồng. Về cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, đến 31/11/2018 dư nợ ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên đạt trên 16.451 tỷ đồng, chiếm 34,45% tổng dư nợ ngắn hạn của các ngân hàng. Dự kiến đến 31/12/2018 dư nợ cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên đạt 16.500 tỷ đồng.

Song song với đó, thời gian qua, các ngân hàng đã không ngừng đẩy mạnh phát triển, ứng dụng phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền hiện đại, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo tính bảo mật cao, an toàn, thông suốt. Tiếp tục triển khai các dịch vụ thanh toán giữa doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết với các tổ chức cung ứng dịch vụ phục vụ đời sống, dịch vụ du lịch. Đồng thời, tổ chức tốt việc cung ứng, điều hòa lưu thông tiền mặt trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của nền kinh tế. Tổng thu tiền mặt qua ngân hàng năm 2018 dự kiến đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2017; tổng chi tiền mặt là 520.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với 2017. Việc tổ chức điều hoà, cung ứng lưu thông tiền mặt đảm bảo chất lượng, số lượng, hợp lý về cơ cấu mệnh giá, an toàn tuyệt đối trong quá trình thu, chi, vận chuyển, an toàn kho quỹ.

Cũng theo lãnh đạo NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, trong năm 2018, ngân hàng đã tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát về tổ chức và hoạt động đối với các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng, cơ cấu, xu hướng biến động nguồn vốn, sử dụng vốn của các chi nhánh tổ chức tín dụng, nhất là việc đầu tư vào lĩnh vực, đối tượng đầu tư có nhiều rủi ro hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro; đơn vị có nợ xấu tăng nhanh hoặc chiếm tỷ lệ cao. Qua thanh, kiểm tra, về cơ bản các tổ chức tín dụng thực hiện tốt mọi chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của tỉnh.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.