Móng Cái: Tạo đà phát triển cho năm 2019

Thứ Bảy, 29/12/2018, 15:32 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của TP Móng Cái đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch. Đến 30/11, thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố. Với những kết quả khởi sắc đã tạo đà giúp địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới.

Bước vào năm 2018, với bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực thế mạnh trên địa bàn là hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu gặp khó khăn do tác động thay đổi về chính sách quản lý biên mậu của nước láng giềng. Thế nhưng TP Móng Cái đã quyết tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ chế chính sách để đạt hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm thu đạt 2.355,4 tỷ đồng, tăng 24,8% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 28,3% dự toán tỉnh, tăng 16,6% dự toán thành phố, tăng 9,6% dự toán phấn đấu. Tổng lượng khách du lịch đến Móng Cái năm 2018 đạt 2,7 triệu lượt người, tăng 22% so với năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch ước đạt 125 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 3.872 triệu USD...

Móng Cái đang phát triển theo hướng đô thị xanh.
Móng Cái đang phát triển theo hướng đô thị xanh.

Cùng với đó, hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) tiếp tục được đẩy mạnh, với mục tiêu năm 2018 tiếp tục duy trì, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Công tác hỗ trợ, đồng hành, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Đã hỗ trợ phát triển thành lập thêm mới 160 doanh nghiệp, thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược (Tập đoàn Vingroup, Sun Group, FLC, Ecopar, T&T) đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư các dự án trong khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đây là những yếu tố nhận diện sẽ tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố phát triển trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Móng Cái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, tập trung 4 nhiệm vụ chính: Tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 3 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018; tập trung thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu xây dựng 3 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực) đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trung bình các xã đạt 16,67/20 tiêu chí; 46,8/53 chỉ tiêu (tăng bình quân 2,05 tiêu chí và 4,78 chỉ tiêu so với đầu năm 2018).

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng ICD Thành Đạt.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng ICD Thành Đạt.

Đặc biệt, công tác chỉnh trang đô thị đạt kết quả tích cực. Thành phố đã bố trí kế hoạch vốn trên 83,8 tỷ đồng và huy động xã hội hóa trên 10,1 tỷ đồng thực hiện nâng cấp, chỉnh trang 34 tuyến đường, phố với chiều dài trên 5km; rà soát, lập quy hoạch tạo quỹ đất ở phù hợp cho nhân dân với tổng diện tích trên 42ha… Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển 1.226,4 tỷ đồng, phân bổ cho 157 công trình, hạng mục, nội dung đầu tư. Giá trị khối lượng thực hiện 1.100 tỷ đồng, tăng 156% so với năm 2017. Giá trị giải ngân năm 2018 ước đạt 1.160 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm vụ năm 2019, Móng Cái xác định tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển kinh tế, chuyển dịch rõ nét cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng, nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; phát huy đổi mới, sáng tạo và triển khai mô hình thành phố thông minh.

Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP. Ảnh: Mô hình trồng cam Cao Phong, gia đình bà Trần Thị Chỉnh, thôn 3 xã Quảng Nghĩa cho thu nhập cao.
Mô hình trồng cam Cao Phong của gia đình bà Trần Thị Chỉnh, thôn 3, xã Quảng Nghĩa cho thu nhập cao.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Móng Cái phấn đấu, giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thủy sản tăng 6,2%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 12,8%. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tăng 17%. Tổng thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa do thành phố thu đạt 1.048 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10%. Giải quyết việc làm 3.650 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%; số hộ nghèo giảm 54 hộ, phấn đấu không còn hộ nghèo trên địa bàn. 

Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Để đạt được các mục tiêu đó, thời gian tới, TP Móng Cái sẽ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, hoàn thành đưa vào hoạt động khai thác hiệu quả cửa khẩu Bắc Luân II, lối mở Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc)... mở rộng áp dụng kiểm tra tự động đối với người tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái; hướng dẫn thành lập Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương tại khu vực cầu phao Km3+4, phường Hải Yên; thu hút đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ bán lẻ.

Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đề án phát triển sản phẩm du lịch Móng Cái giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư các dự án hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.