Kiểm điểm công tác thu ngân sách 11 tháng năm 2018

Thứ Bảy, 08/12/2018, 13:02 [GMT+7]
.
.

Sáng 8/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác thu ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2018; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách tháng 12.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến hết ngày 7/12/2018, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt xấp xỉ 37.000 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 9.500 tỷ đồng, bằng 159% dự toán và bằng 95% số ước thực hiện cả năm. Thu nội địa thực hiện đạt trên 27.400 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, hiện số còn phải thu là 3.555 tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 3.100 tỷ đồng.

Đ
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả rà soát thực hiện đối với từng khoản thu. Mặc dù một số khoản thu thuế, phí gặp nhiều khó khăn và có khả năng hụt thu, song các địa phương đang rất cố gắng và quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ số thu đúng theo dự toán được giao. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ của mình, tiếp tục nỗ lực, nêu cao trách nhiệm để đảm bảo kế hoạch thu NSNN theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, đôn đốc và tổ chức thu thuế, phí thuộc nhiệm vụ giao, đảm bảo tối thiểu phải đạt kịch bản đã báo cáo HĐND tỉnh; khẩn trương thẩm định, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/12 để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục rà soát đối với các diện tích đất xen kẹp, dôi dư để thực hiện thu tiền sử dụng đất vào NSNN; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát sử dụng đất thực tế của các doanh nghiệp để tăng thu tiền thuế đất, tiền cấp quyền khai thác đối với diện tích dôi dư.

Riêng TP Hạ Long, đồng chí yêu cầu khẩn trương thực hiện phê duyệt quyết toán chi phí GPMB của Dự án Khu dân cư đồi ngân hàng của Công ty CP Tuấn Thành.

Lãnh đạo TX Đông Triều phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo TX Đông Triều phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT hoàn thiện, xây dựng phương án giá đất của 13 dự án có khả năng thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày 15/12; xác định lại giá thu tiền sử dụng đất của dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu nhà ở biệt thự đồi 368 của Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Hạ Long; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, nhà ở công nhân CCN Chạp Khê, phường Trưng Vương, TP Uông Bí của Công ty TNHH Thương mại Giang Nam.

Đối với Cục Thuế tỉnh, đồng chí yêu cầu tiếp tục đôn đốc thu nộp NSNN tại lĩnh vực thuộc trách nhiệm đơn vị quản lý. Trong đó, doanh nghiệp quốc doanh Trung ương là 1.654 tỷ đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 252 tỷ đồng; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 105 tỷ đồng... Đồng thời, rà soát khoản thu phát sinh thuế và số dự kiến nộp NSNN của các doanh nghiệp lớn.

Định kỳ hằng tuần báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính về số nộp NSNN của các doanh nghiệp lớn và dự báo các khoản thu không hoàn thành kịch bản thu; tiếp tục phối hợp rà soát việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất và mặt nước.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí GPMB đối với 13 dự án trong danh mục đề xuất của Sở TN&MT; hằng tuần báo cáo số liệu thu NSNN và đề xuất các giải pháp đôn đốc thu kịp thời đối với từng lĩnh vực, đơn vị, địa phương...

Nguyễn Huế
 

.
.
.
.
.
.
.
.